Myndighederne udsætter det fleksible elforbrug

12. februar 2016

Den såkaldte flexafregning lanceres ikke den 1. juli 2016 alligevel, sådan som det ellers har været planen. Dermed udsætter myndighederne muligheden for fleksibel fakturering af elforbruget, der betyder, at elkunder kan købe strøm, når den er billigst. Hos Dansk Energi ærgrer man sig på kundernes vegne.

Køb strøm, når den er rigelig og billig. Det er grundtanken i det fleksible elforbrug, som muliggøres med fjernaflæste elmålere og den fleksible afregning. Begge dele er væsentlige elementer i den såkaldte engrosmodel, der går i luften den 1. april 2016. Med den er der tale om den største reform af elmarkedet, siden liberaliseringen i 1999, og forberedelserne har indtil videre budt på en række forsinkelser og opstartsvanskeligheder fra myndighederne. Nu er flexafregningen så også udskudt på ubestemt tid.
 
- Det er først og fremmest ærgerligt for kunderne, at myndighederne nu udskyder den afregningsmodel, der kan give kunderne mulighed for langt mere aktivt at tage del i elmarkedet, som jo er præget af langt mere vindenergi – og hvor produktionen derfor svinger i takt med vind og vejr, siger Filip Marott Sundram, der er afdelingschef i Dansk Energi.

Den såkaldte fleksible afregning betyder, at danskerne fremover kan få et smart energiforbrug, når de kan købe strøm i de timer, hvor solen skinner, og solcellerne producerer, eller når det blæser.
 
- Mange elnetselskaber har allerede udskiftet elmålere til de nye smarte fjernaflæste målere, som kan måle forbruget timeligt, og som er forudsætningen for den grønne fleksible afregning. Vi håber derfor, at myndighederne kan blive klar også, så det bliver muligt for energiselskaberne at sætte gang i den nye grønne og smarte afregningsmodel, som også kan skabe nye muligheder for elkunderne, siger Filip Marott Sundram.   
 
Energistyrelsen har endnu ikke meldt ud, hvornår styrelsen i stedet forventer, at den fleksible afregning kan træde i kraft. 

Kilde: danskenergi.dk