Mindeord for Christian Johansen

29. januar 2016

PRESSEMEDDELELSE: Bestyrelsesformand Allan Werk har skrevet dette mindeord for Christian Johansen, der var næstformand for AURA Energis bestyrelse.

Tidligere kollega og bogtrykker Christian Johansen sov stille ind lørdag d. 23. januar efter et langt og virksomt liv, hvor han på mange områder var med til at sætte nye dagsordener og nye ting i verden. Særligt energiområdet har nydt godt af hans altid utrættelige iver for at skabe forandringer og forbedringer for såvel branchen som for kunderne.

Christian Johansens store interesse for elsektoren udmøntede sig i 1993 i, at han blev valgt ind i Galten Elværks repræsentantskab. Samme år blev han også valgt ind i selskabets bestyrelse, hvor han - i kraft af sin store viden og engagement - i 1998 blev næstformand og i år 2000 overtog han posten som formand for bestyrelsen – en post han varetog helt frem til død.

Christian Johansen var en af kræfterne bag etableringen af Lokalenergi, det fælles elhandelsselskab som Galten Elværk, Brabrand El-selskab, Viby El-værk og Østjysk Energi stiftede i 2002. Her sad han i bestyrelsen fra selskabets start og indtil det blev en del af AURA Energi i 2014. Han var desuden formand for Lokalenergi i perioden 2006 – 2010.

Som bestyrelsesformand for Galten Elværk førte han selskabet igennem en omskiftelig tid med store forandringer i elsektoren. Udrulning af fibernet i forsyningsområdet var en af Christian Johansens store mærkesager, lige som han med stor fremsynethed var en af hovedkræfterne bag fusionen, hvor Galten Elværk, Brabrand El-selskab, Viby El-værk og Østjysk Energi sammen dannede et nyt stort østjysk energiselskab - AURA Energi.

I AURA Energi blev Christian Johansen i 2014 næstformand i koncernens bestyrelse og formand i de underliggende datterselskaber, AURA El-handel og AURA Fiber. Gennem sit virke var han med til at skabe rammerne og visionerne for en ny lokal aktør i den stadigt mere konkurrenceprægede energibranche.

Via sit arbejde i Galten Elværk blev Christian Johansen også medlem af bestyrelsen for Gudenåcentralen i 1998, hvor han varetog ejerselskabernes interesse. Her var han aktivt medlem helt frem til sin død.

Christian Johansen var meget vellidt af kollegaer i både bestyrelser og repræsentantskab. Han var kendt for at afvikle møder myndigt men med lune, og altid med den største respekt for sine medmennesker. Også i energibranchen, hvor han havde en stor berøringsflade, nød han altid stor anerkendelse for sit arbejde.

Samværet med kolleager i bestyrelse og repræsentantskab havde store værdi for Christian Johansen. Ved uformelle lejligheder skete det, at han underholdt med at spille på harmonika til fælles sang.

Personligt har jeg oplevet Christian som et visionært menneske, en stærk og troværdig forhandler, der med et lunt glimt i øjet til fulde forstod kompromissets kunst. Det har været givende at samarbejde med et så tillidsfuldt og ordholdent menneske som Christian Johansen.  

Christian Johansen var aktiv i AURAs bestyrelse lige til det sidste, hvor han utrætteligt deltog og engagerede sig i det organisatoriske arbejde. Han efterlader sig to børn, svigerbørn og fire børnebørn.

Æret være Christian Johansens minde.

På bestyrelsens og direktionens vegne
Allan Werk
Bestyrelsesformand
AURA Energi