Hvordan udnytter detailhandlen grøn energi optimalt?

12. november 2017

Forskningsprojektet FlexReStore har det sidste års tid arbejdet på at afdække potentialet for at udnytte grøn energi i detailhandlen. Hvordan kan man gøre butikkerne energifleksible og hvor stor andel af elforbruget, er det muligt at flytte til perioder med grøn energi.

Målet er, at FlexReStore skal synliggøre konkrete og praktiske muligheder for at inddrage den uudnyttede grønne energi og forberede butikkerne på en optimal udnyttelse af fleksible elpriser ved hjælp af intelligent styring og energilagring.

I projektet er der udviklet analyser og redskaber, som kan være med til at finde og se mønstrene i butikkernes forbrug over året – ligesom man i samarbejde med en række butikker og kæder har kortlagt og energiscreenet butikkernes maskiner og udstyr samt analyseret deres energidata for at afdække potentialet for energifleksibilitet.

Denne screening har dannet grundlag for at kortlægge mulighederne for fleksibelt forbrug i den enkelte butik – for butikkerne kan naturligvis kun være fleksible, hvis de reelt har et forbrug at flytte med.

Fokus på kundeadfærd

Der er gennemført interviews med eksperter, som skal være med til at klarlægge potentialet for energifleksibilitet. Ventilation er generelt et område, hvor der kan være muligheder for at implementere energifleksibilitet.

Mange butikker ventilerer i en sådan grad, at luftkvaliteten i kundeområderne er meget høj. I mange butikker anvendes der også et højt lysniveau.

Projektet har inddraget viden om kundeadfærd i detailhandlen for, at man kan skrue på knapperne til butikkernes forbrug af lys og ventilation i forhold til optimal energifleksibilitet, men det må ikke gå ud over kundernes lyst til at besøge butikken.

Potentiale for energifleksibilitet

4 butikker: et supermarked, et byggemarked, en blomsterhandler/gartner og et storcenter har hver fået en screening af en energirådgiver fra AURA Rådgivning.

Hver butik fik konkrete bud på butikkens potentiale for intelligent udnyttelse af fleksible priser med fokus på ventilation og belysning. Generelt satte butikkens installationer begrænsninger i forhold til en fleksibel energiprofil, men butikkerne er interesserede i at tænke energifleksibilitet ind både i forhold til køb af udstyr, men også ændringer af belysning og ventilation, så længe det ikke går ud over kundeoplevelsen.

Beslutningstagerne i detailkæderne har brug for mere viden og sikkerhed for, hvad de opnår ved indføring af energifleksibilitet. Projektgruppen fik butiksindehaverens syn på scenarier for butikkens fremtidige butiksdesign samt værdien af grønne tiltag i forhold til kunderne.

Resultaterne bliver samlet i anbefalinger til, hvordan man understøtter energifleksibilitet i detailhandlen. I den forbindelse vil FlexReStore-projektet komme med anbefalinger til udstyrsleverandører til fx ventilation, der kan reguleres efter behov.

Arbejdet i FlexReStore fortsætter over de næste par år. Projektet løber indtil udgangen af februar måned 2019, og der arbejdes også med, hvordan man rent teknisk kan styre energifleksibilitet og udvikle it-værktøjer baseret på Internet of Things-teknologier.

Projektgruppen består af SDU Center for Energy Informatics, Green Tech Center samt AURA Rådgivning, og projektet er støttet med midler fra ForskEL.