Hele Danmark vinder på grøn og klog PSO-løsning

18. november 2016

Alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og Alternativet har lavet en aftale, der endegyldigt fjerner PSO-afgiften fra danskernes elregning.

Dermed har såvel erhvervslivet som den grønne omstilling i Danmark fået en afgørende politisk håndsrækning, som vil blive til en milliardgevinst for det danske samfund. Dansk Energi er glad for, at et bredt politisk flertal i Folketinget har fundet sammen om en klog og ansvarlig PSO-aftale.

Danskerne kan nu se frem til, at elregningen bliver lettet, det vil gavne Danmarks vækst og gavner også den grønne omstilling. Det er resultatet af den netop indgåede PSO-aftale, som politikerne været nødsaget til at lave, efter at EU-Kommissionen har dømt den hidtidige danske PSO-ordning for traktatstridig.

- Det er en rigtig god nyhed for Danmark, at regeringen med et flertal i Folketinget nu har besluttet at fjerne PSO-afgiften fra elregningen. Det betyder, at Danmark kan indkassere en vækstgevinst af de helt store, fordi vores virksomheder nu kan se frem til at blive mere konkurrencedygtige, siger Lars Aagaard, der er adm. direktør i Dansk Energi.

Han påpeger samtidig, at alle danskernes elregning nu står til at blive reduceret, hvilket får en afgørende betydning for den ambitiøse grønne omstilling Danmark er kendt for. En gennemsnitlig dansk husstand betaler 70 procent i afgifter og PSO.

- Med aftalen fjerner man en del af den skadelige forskelsbehandling af el fra vindmøller sammenlignet med olie og gas i transport og opvarmning. Der er ingen tvivl om, at det har været en svær opgave. Og uden at have fuldt indblik i alle detaljerne, er det et godt kompromis, hvor kernen i energiaftalen og investorernes tillid er intakt, siger Lars Aagaard og fortsætter:

- Det er vigtigt at understrege, at de besparelser, man vil lave på vedvarende energi, skal ske på en måde, som fastholder et højt ambitionsniveau for grøn omstilling og i særdeleshed respekterer allerede foretagne investeringer, slutter Lars Aagaard.

I store træk bliver finansieringen af PSO-afgiften gradvis flyttet fra elregningen til finansloven i perioden 2017-2022. Det finansieres ved en reduceret grøn check, en øgning af bundskattesatsen op til 0,09 procent i 2022, samt ved at man skærer i energispareindsatsen. Puljen ”VE til proces” på 2,1 mia. kr. afskaffes fra 2017. Der vil endvidere være besparelser på 1,7 mia. kr. i ”Måltal for VE-besparelser” i perioden 2019-2025.

Havvindmølleparken Kriegers Flak og de aftalte kystnære havvindmølleparker gennemføres. Der afsættes endvidere en grøn klimapulje på 375 mio. kr. frem mod 2020 – puljen skal målrettes grøn omstilling, særligt CO2-reduktioner i de ikke-kvoteomfattede sektorer.

Kilde: danskenergi.dk