Gode råd til god selskabsledelse for forbrugerejede energiselskaber

29. september 2017

Formandskabet for EjerForbrugerforum i Dansk Energi er i fuld gang med formuleringen af et sæt nye anbefalinger for god selskabsledelse målrettet de forbrugerejede energiselskaber. Onsdag gav Jens Joel (S) sit bud på forventningerne til branchen.

Hvordan kan danske forbrugerejede energiselskaber gøre det endnu klarere for både kunder, ejere og omverden, hvilke grundregler der gælder for den måde, selskaberne ledes på?

Det var emnet onsdag for Dansk Energis EjerForbrugerforum, hvis formandskab har påtaget sig at udforme et sæt anbefalinger til god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningsvirksomheder i stil med dem, der allerede gælder for andre virksomheder og fonde. 
Anbefalingerne, der stadig er under udarbejdelse, fordeler sig på fire hovedområder og ledsages af et følg-eller-forklar-princip, hvor hvert enkelt selskab enten følger anbefalingen eller begrunder, hvorfor man har valgt at gøre det anderledes.

De fire områder er: Aktivt ejerskab og kommunikation, tydelig værdiskabelse, funktionel adskillelse, fx mellem net og handel og sammensætning af kompetencer i bestyrelserne.
– Anbefalingerne er dybest set en hjælp til os selv i ledelsen af vore selskaber, der har en helt særlig demokratisk tradition, sagde formand for EjerForbrugerforum Søren Thorsager, der også er formand for Energi Fyn.

Skriv det ned!

Jens Joel, socialdemokratiets klima- og energiordfører, var kaldt ind til aftenens workshop hos AURA Energi i Odder for at fortælle om sit indtryk af branchen og af arbejdet med god selskabsledelse.

– Der er selvfølgelig udfordringer i denne her ejerform, men i virkeligheden er den ret god. I har muligheden for nogle gange at tænke, at her skal vi lave en rigtig god business. Andre gange kan I tænke, at I skal lave en fornuftig forretning plus noget mere, hvor I tager lokalt eller samfundsmæssigt ansvar eller bidrager til Danmarks grønne omstilling, fortalte Jens Joel de cirka 70 bestyrelsesmedlemmer og andre ledende branchefolk.

En af udfordringerne er ifølge Jens Joel at blive ved med at presse på for at øge de ofte hundredtusindvis af andelshaveres engagement i de virksomheder, de er medejere af. En anden er altid at være klar i mælet, når man investerer, sådan at forbrugerne kender værdiskabelses-rationalet, hvis en investering forløber anderledes end forventet rent økonomisk.
Også omkring arbejdet i bestyrelseslokalerne har Jens Joel en klar forventning om, at andelsselskaberne formulerer klare retningslinjer for forvaltningen af sektorens store værdier.

– Man bør gøre sig nogle ret håndfaste tanker om, hvordan bestyrelserne skal se ud. Hvor længe kan man sidde? Hvilke kompetencer skal der være? Og kan man tilknytte kompetencer uden om den sædvanlige vej via repræsentantskabsvalg etc? Det kunne jeg godt tænke mig, at I skriver ned, lød opfordringen til det videre arbejde med anbefalingerne.

De nye anbefalinger for god selskabsledelse skal efter planen overrækkes til ministeren i slutninger af november.

Kilde: danskenergi.dk