Forrygende godt år for AURA Energi i 2019

Det flotte resultat er påvirket af en positiv udvikling på finansmarkedet og koncernens værdipapirportefølje, men særligt vigtigt er resultatet på ordinær primær drift for 2019, der viser et overskud på 24 mio. kr., som er en klar forbedring fra året før.

”Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, og det er et vidnesbyrd om, at den udvikling vi satte i gang med fusionen tilbage i 2014 er fortsat. Vi har haft et stigende aktivitetsniveau, fået flere ansatte, foretaget massive investeringer i lokalområdets infrastruktur og skabt et rekordresultat – også i driften. Det er bestemt værd at glæde sig over,” siger Allan Werk, bestyrelsesformand i AURA Energi.

Investeringer for mere end en kvart milliard

Aktivitetsniveauet i 2019 i AURA koncernen har været høj i alle forretningsområder, og omsætningen blev øget til 746 mio. kr., mens koncernen har investeret mere end 260 mio. kr. En stor del af disse investeringer er foretaget dels i elnettet, for fortsat at kunne sikre høj forsyningssikkerhed og samtidig skabe gode betingelser for den grønne omstilling, og dels i fibernettet, hvor AURA i 2019 kunne sætte flueben ud for udrulningen af fiberteknologien i det østjyske forsyningsområde.

”Vi nåede i 2019 en milepæl, for nu kan vi tilbyde fibernet til alle i vores dækningsområde, som et af de første selskaber i Danmark. De seneste måneder med nedlukning af samfundet, hjemmearbejdspladser og virtuel undervisning og -mødekultur har i den grad påvist værdien af en stabil og hurtig fiberforbindelse for at få dagligdagen til at fungere. Det har vi kunnet tilbyde alle vores andelshavere,” siger Carsten Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA Energi, og fortsætter:

”Når vi har styr på forretningen, kommer det vores ejere, AURAs mere end 108.000 andelshavere til gode, både fordi vi kan holde priserne lave, og fordi vi kan fortsætte med at investere i vores lokalområde til gavn og glæde for alle, der bor, arbejder og driver virksomhed her.”

Et elnet i topform

De forskellige selskaber i AURA koncernen har hver på deres vis haft forskellige fokuspunkter i 2019. Elnet-selskabet Dinel kunne endnu en gang præstere en oppe-tid, der er blandt de allerbedste i landet. Det er blandt andet muliggjort af en stærk drift og en hurtig reaktion i forbindelse med fejlretning. Samtidig har Dinel hensat 25 mio. kr. til fremtidige nedsættelser af tariffer.

”Det er meget glædeligt, at vores elnetselskab på trods af en konstant udbygning og vedligehold af nettet også formår at være en attraktiv samarbejdspartner i vores geografiske område, der er præget af meget højt aktivitetsniveau og udbygning af såvel erhvervs- som boligområder. I samfundets øgede elektrificering spiller elnetselskaberne en afgørende rolle i den grønne omstilling,” understreger Carsten Höegh Christiansen.

Sorte tal i fiberforretningen

For koncernens kommercielle forretningsområder AURA Fiber og AURA Energi & Teknik er det særligt interessant, at fiberselskabet har haft en rekordstor tilgang af kunder, og for første gang kan levere sorte tal på bundlinjen. Ydermere har AURA Fiber etableret lowcost selskabet KAZOOM, der tilbyder lynhurtigt fibernet og intet andet.

Energi & Teknik blev i 2019 omstruktureret, så selskabet er klar til i endnu højere grad at tilføre værdi til koncernen.

Innovation og klima i fokus

Klimasagen og den grønne omstilling var øverst på dagsordenen i 2019 både nationalt og internationalt. Innovation og innovativ tænkning får en stadig større betydning for de nye forretningsmodeller og teknologier, der skal hjælpe os bedst muligt gennem den grønne omstilling.

Med etableringen af en helt ny Innovationsafdeling fik vi i 2019 skærpet og fokuseret vores indsatser yderligere, så AURA Energi i dag står stærkt på en fremtrædende position i arbejdet med den grønne omstilling, der venter forude.

Udover at være et gedigent skulderklap til den lagte kurs betyder det stærke resultat i 2019, at AURA koncernen nu har en egenkapital på knap 3 mia. kr.

”Et flot resultat for 2019 er tillige en sikkerhed for, at vi også i disse svære tider kan give værdi til ejerne, og at vi kan fortsætte vores ambitiøse investeringer i vedvarende energiproduktion i selskabet Jysk AURA VE. Vi har kraften, viljen og ressourcerne til at spille en rolle i den grønne omstilling, og det vil vi forstå at udnytte,” lyder det fra Allan Werk.

Corona stopper ikke udviklingen

Den verdensomspændende Corona-pandemi har skabt usikkerhed om mange ting, herunder fastholdelse af arbejdspladser og vilje til investeringer, men AURA Energi vil fortsætte sit stærke fokus på investeringer i infrastruktur og bæredygtig energiproduktion.

”Vi har klaret os rigtig godt igennem Corona-situationen. Vi har holdt driften flot kørende, vores beredskab har fungeret til topkarakter og medarbejderne har hurtigt omstillet sig til hjemmearbejdspladser. Endvidere er det meget tilfredsstillende, at regnskabet for den primære drift for de første fire måneder af 2020 er forud for budgettet,” siger Carsten Höegh Christiansen og peger på endnu en ting, AURA Energi kan være stolte af:

”Vi har afsat en million kroner til at hjælpe foreninger og lokale initiativer blandt vores andelshavere, der er kommet i klemme på grund af Corona-situationen. Når vi kommer ud på den anden side af Corona-situationen har vi mere end nogensinde brug for at lokalsamfundene og foreningerne sprudler og fungerer. Derfor rækker vi ud og hjælper i det omfang, vi kan.”

Corona-situationen har i øvrigt den konsekvens, at det på grund af forsamlingsforbuddet endnu ikke har været muligt at afholde AURAs repræsentantskabsmøde.

Læs AURA Energis årsrapport 2019

Læs AURA Energis CSR-rapport 2019