Elnettet skaber vækst i hele Danmark

9. december 2015

Rudkøbing, Haslev, Thisted, Brønderslev, Svendborg, Nakskov. Det er bare fem byer ud af en lang liste, som udgør de steder i landet, hvor elnettet skaber lokale arbejdspladser i forskellige brancher. Det viser en ny analyse, som Damvad Analytics har foretaget af elnetselskabernes bidrag til den danske økonomi.

- Vores elnet er en præmis og forudsætning for vækst og velfærd i Danmark. Og nu viser nye tal, at der også opstår lokale job som sidegevinster. Det bekræfter os i, at det er rigtigt, at den løbende sammenlægning af elselskaber sker med et fokus på den lokale forankring, siger Filip Marott Sundram, afdelingschef i Dansk Energi med ansvar for netregulering.

I dag ejer 1,8 millioner danskere størstedelen af det danske distributionsnet sammen, og dermed er elnettet officielt Danmarks største andelseje. De danske elnetselskaber har skåret driftsomkostninger med 40 procent siden 2006.

Danskere har desuden strøm i stikkontakten 99,997 procent af tiden til en lavere pris end vores nabolande.

- Desværre oplever vi som branche en tilgang fra statslig side, som risikerer at føre til en statslig centralisering af distributionsnettet. Det vil betyde, at arbejdspladser fra elnettet rykker væk fra landområderne, og det vil vi gerne advare imod. Vi håber derfor, at de nye tal kan være med til at styrke erkendelsen af, at ejerskabet af elnettet understøtter, at landet ikke bliver delt op i områder med udvikling og områder med afvikling, siger Filip Marott Sundram.

Analysen viser, at danske eldistributører samlet set bidrager med 5,5 milliarder kroner til Danmarks BNP. Derudover fremhæver analysen, at elnetselskaberne beskæftiger lige knap 2.000 danskere og bidrager til yderligere 2.400 job i andre brancher. Ifølge Damvad Analytics har elnetselskaber 29 arbejdssteder i landkommunerne og 14 i yderkommunerne.

Kilde: danskenergi.dk