Danske elkunder har det godt

30. november 2015

El-kunder nyder godt af lave elpriser målt på el-leverandørernes bruttofortjeneste, et stort produktudvalg og god service. Konkurrencen er med andre ord velfungerende, lyder konklusionen i en ny rapport fra Copenhagen Economics.

”Samlet set vurderer vi, at konkurrencen på markedet for detail-el i Danmark er velfungerende. Danske forbrugere har et godt udgangspunkt med lave priser (målt på bruttoavance), bredt udvalg og god service.” Sådan lyder konklusionen i rapporten fra Copenhagen Economics, som analysehuset præsenterer hos Dansk Energi i dag.

- Rapporten skærer igennem debatten om, hvorvidt konkurrencen på elmarkedet i Danmark fungerer eller ikke fungerer. Nu har vi sort på hvidt, at det gør den, siger Thomas Krogh, der er afdelingschef i Dansk Energi og fortsætter:

- Konkurrencen bliver ofte ensidigt målt på, hvor mange der skifter elselskab. Copenhagen Economics påviser, at danske elkunder har mange muligheder, og at fortjenesten på kunderne er lav. Det vidner om, at elleverandørerne yder deres bedste for at holde på deres kunder, siger Thomas Krogh.

Ifølge rapporten er den gennemsnitlige bruttoavance pr. husstand i Danmark 345 kr. om året, hvilket er cirka 40 procent lavere end gennemsnittet for alle landene i undersøgelsen, nemlig EU-15 samt Norge.  I gennem-snit skifter 10 procent af kunderne i de øvrige lande selskab årligt, mens det tilsvarende tal forventes at lande på 7,5 procent i år i Danmark.

”Den lave mobilitet er imidlertid ikke overraskende, fordi priserne har været lave, og fordi der har været meget små prisforskelle,” skriver Copenhagen Economics i rapporten.

- Elleverandørernes bruttofortjeneste skal dække udgifter til markedsføring, administration, kundehåndtering, fakturering og så videre. Så det er ganske lidt, elleverandørerne i sidste ende kan tilbyde i besparelse til kun-der, der overvejer at skifte, siger Thomas Krogh.

Elmarkedet undergår i øjeblikket den største reform siden liberaliseringen i 2003, som giver nye muligheder for kunderne.

- Rapporten fra Copenhagen Economics viser, at vi har et rigtig stærkt fundament. Derfor bør det politiske fokus være på at finpudse de rammer, der allerede er besluttet frem for at opfinde mere regulering, slutter Thomas Krogh.

Fakta fra rapporten:

  • Kunderne kan gennemsnitligt vælge mellem 136 produkter, og der findes 53 el-leverandører i Danmark. Kun Norge og Sverige har flere el-leverandører i europæisk sammenhæng.
  • Det er kun cirka 35 øre ud af i alt cirka 2,35 kr. pr. kwh, der kan konkurreres om - blandt andet fordi Danmark har europarekord i elbeskatning.
  • Danske elkunder oplever færrest problemer og bedst håndtering af klager sammenlignet med EU-15-landene.

Kilde: danskenergi.dk