Big data og simple indsatser skal barbere millioner af virksomhedernes elregning

31. august 2017

PRESSEMEDDELELSE: Butikker og små og mellemstore virksomheder står for omkring 40% af erhvervslivets samlede elforbrug. Et nyt forskningsprojekt skal hjælpe med at identificere de store strømslugere, forkert indstillede apparater og daglige rutiner, der belaster energiforbruget mest.

Traditionelt set er der et stort potentiale for at optimere energiforbruget i butikker og mindre og mellemstore virksomheder ved hjælp af relativt simple indsatser. Et forhøjet elforbrug skyldes typisk automatikfejl eller mangel på automatik, f.eks. ventilationsanlæg, der ikke nedreguleres om natten samt adfærdsbetingede handlinger - f.eks. at man glemmer at slukke for aircondition, bruger ”varmetæppe” i indgangspartiet på varme sommerdage, eller man har tændt lys på tidspunkter, hvor der ikke færdes mennesker.

Nu skal et nyt forskningsprojekt med støtte af midler fra ELFORSK udnytte el-data til at hjælpe med at identificere disse afvigelser, så virksomheder og butikker kan spare på elregningen uden store investeringsomkostninger.

”De små og mellemstore virksomheder er dem, der er flest af i Danmark. Vores vurdering er, at omkring 20% af disse virksomheder har et uhensigtsmæssigt stort elforbrug, og at der med relativt simple midler kan opnås en besparelse på 10%. Det svarer til en samlet årlig besparelse på mellem 130 – 160 mio. kr.” siger Nanna Munk Ravnsborg, Afdelingschef hos AURA Rådgivning.

Deltagere søges til udvikling af automatisk datagenkendelse

I projektet skal der udvikles et digitalt værktøj, som automatisk screener og analyserer elforbruget på timebasis, så væsentlige afvigelser hurtigt identificeres. Værktøjet skal give feedback til virksomheden, så fejl og mangler opdages i tide. Det kræver dog indsamling af en stor mængde data for at udvikle den automatiske datagenkendelse i dette værktøj, og derfor er AURA Rådgivning på udkig efter virksomheder, som har lyst til at stille el-data til rådighed.

”Vi har oplevet en stor forhåndsinteresse for at være med, men vi søger stadig flere deltagere. I alt skal vi have tilsagn fra 100 butikker og mindre og mellemstore virksomheder, der har lyst til at blive en del af forskningsprojektet. Det koster ikke noget at deltage. Tværtimod vil projektet forhåbentlig bidrage med oplysninger til deltagerne om, hvordan de kan opnå et lavere elforbrug uden store investeringsomkostninger”, siger Nanna Munk Ravnsborg og fortsætter:
”Det eneste man skal stille til rådighed ud over tid til deltagelse, er tilladelse til, at AURA Rådgivning må gøre brug af el-data fra datahubben for at udvikle værktøjet”.

FAKTA:

AURA Rådgivning A/S, Viegand & Maagøe og DONG Energy deltager i projektet, der løber over 2 år. Målet er at udvikle et værktøj, som kan gøre det nemt for små og mellemstore virksomheder at optimere og fastholde et lavt elforbrug uden store investeringsomkostninger. Projektet er støttet af midler fra ELFORSK.