AURA vinder udbud for Aarhus Vand

AURA Installation har vundet et udbud på service af el og procesinstallationer for Aarhus Vand i en 5-årige rammeaftale fra 2024-2029.

Tilbuddet er vurderet ud fra kriterierne pris og kvalitet, hvor AURA Installation samlet set har leveret det bedste forhold mellem de to kriterier. AURA Installation er blandet andet valgt på baggrund af medarbejdernes erfaring og kompetencer samt fokus på at tiltrække og fastholde relevant arbejdskraft, sikre nødvendig uddannelse og vidensdeling i afdelingen. 

Ifølge udbudsmaterialet er det særligt vigtigt for Aarhus Vand, at leverandørens ansatte besidder de rette kompetencer til at servicere Aarhus Vands renseanlæg og pumpestationer. Derudover er det afgørende, at medarbejderne har erfaring med de programmer og arbejdsmetoder, der anvendes til at løse de konkrete opgaver. Netop her skiller AURA Installation sig særligt ud fra de andre tilbudsgivere.

Bæredygtighed i fokus
Aarhus Vand varetager håndtering af regnvand, produktion og distribution af drikkevand til borgerne i Aarhus-området, ligesom virksomheden håndterer rensning af det spildevand, der kommer retur.

Aarhus Vand har stort fokus på bæredygtighed og arbejder systematisk med FN's verdensmål. En del af arbejdet med verdensmålene er et have fokus på bæredygtighed i indkøbsprocessen. Derfor har det også været afgørende, at den valgte tilbudsgiver har store, bæredygtige ambitioner. Her er AURA Installation blandt andet belønnet for arbejdet med udskiftning af fossile biler, der betyder, at AURA Installation i forbindelse med rammeaftalen foretager 100 procent af kørslen i fossilfrie biler.

"Vi er meget glade for dette strategisk vigtige samarbejde med Aarhus Vand. Vi har stort fokus på at vækste inden for tekniske elinstallationer, så vi er meget glade for fremadrettet af være en vigtig samarbejdspartner for Aarhus Vand”, forklarer Thomas Vraa Baiemler, afdelingschef for AURA Installation.

Indgåelsen af samarbejdet er fejret i AURA Installation, der ser frem til at komme i gang med arbejdet.