AURA Rådgivning skal hjælpe Favrskov Kommune med energiprojekter for 1.2 mio. kr.

22. december 2016

Favrskov Kommune har i samarbejde med AURA Rådgivning, EnergiTjenesten og VedvarendeEnergi fået bevilliget 1,2 mio. kr. Fra Energistyrelsens nye pulje til støtte af lokale partnerskaber til fremme af energieffektivisering af bygninger. Puljemidlerne understøtter Favrskov Kommunes klimaplan 2017/18 og uddeles til foreninger i Favrskov, som kommer med gode ideer til energiforbedringsprojekter. 

Målet er at igangsætte energioptimering blandt husejere, detailhandel, landbrug og mindre virksomheder, og det ser ud til at virke. I foråret 2017 skal AURA Rådgivning udføre 55 BedreBolig-planer og 21 energitjek hos små og mellemstore virksomheder.

Konkurrence som motivationsfaktor

I Favrskov skal lokale ildsjæle i foreningsmiljøet medvirke til at skabe motivation om energibesparelser via informationsmøder, rådgivningsbesøg og temaaftener m.v. Motivationsfaktoren for foreningerne er, at de kan tilmelde sig en konkurrence, hvor de foreninger som har flest aktiviteter og har igangsat flest energioptimeringer, præmieres af kommunen med en kontant præmie.

Foreningerne kan tilmelde sig projektet hos kommunens klimakoordinator Mette Thorndahl. I december 2017 og igen i december 2018 udpeges de tre foreninger, som medvirker til at starte flest aktiviteter, der fører til energibesparelser i bygninger. Begge år er der præmier til bedste forslag på henholdsvis 10.000, 15.000 og 20.000 kroner. Præmierne kan foreningerne bruge på egne aktiviteter.

Læs mere om projektet på Favrskov Kommunes hjemmeside