AURA leverer rekordresultat på den primære drift

AURA koncernen kommer ud af 2022 med et rekordresultat på den primære drift. Samtidig er omsætningen mere end fordoblet fra 960 millioner kroner til 1,9 milliarder kroner.

”En fordobling af resultatet på den primære drift fra 61 millioner kroner til 127 millioner kroner er naturligvis meget tilfredsstillende, og særligt glædeligt er det, at alle vores forretningsområder – på nær handlen med energi – har gjort det rigtig flot,” siger Carsten Höegh Christiansen, administrerende direktør i AURA.

Den østjyske energi- og fiberkoncern lander med et plus på 2 millioner kroner før skat, og et minus på 11 millioner efter skat for 2022. Det er særligt udviklingen på de finansielle markeder, der påvirker resultatet negativt, men også elhandelsforretningen bidrager med røde tal.

”Vi er ligesom rigtig mange andre blevet ramt af, at de finansielle markeder har udviklet sig særdeles negativt i 2022, så selvom vores indtjening på produktion af vindenergi har været rekordstor, er vores samlede resultat ikke på niveau med de foregående år,” konstaterer Carsten Höegh Christiansen.

Prissikring gav tab

Tabet i elhandelsforretningen udgør samlet 32 millioner kroner for året, og det er først og fremmest en konsekvens af, at mange kunder valgte at skifte fra et fastprisprodukt til en aftale med fleksible priser.

”Vi har taget tabet for de kunder, der helt forståeligt valgte en anden aftale hen over efteråret og vinteren. Vores udfordring blev så, at vi havde prissikret 4. kvartal til vores private kunder, ved at indkøbe det forventede forbrug i august og september, hvor priserne viste sig at være meget højere end salgsprisen i 4. kvartal,” siger Carsten Höegh Christiansen.

En ny normal?

2022 blev et vildt år med krig i Europa, pres på forsyningslinjerne og ekstreme udsving i energipriserne. Usikkerheden prægede dagligdagen, og situationen var så grel, at der blev iværksat politiske hjælpepakker for at hjælpe forbrugerne. En virkelighed, som ingen havde fantasi til at forestille sig, og en virkelighed som vi ikke ved, om det er den nye normal.

”Jeg er glad for, at vi på trods af de store udsving i elpriserne og stor travlhed med kundebetjeningen i alle forretningerne, har fastholdt vores høje kundetilfredshed. Det vidner om, at vi ikke har mistet vores fokus på det kontinuerlige og langsigtede arbejde med at sætte ordentlighed i højsædet,” understreger Henning Kruse, bestyrelsesformand i AURA.

Ingen bonusordninger

Den seneste tids afsløringer om eksorbitante bonusordninger i energibranchens grossistled, har med god grund skabt forargelse og undren i den brede offentlighed og hos ministeren. Den undren bakker Henning Kruse og Carsten Höegh Christiansen op om, og de understreger, at der ikke er lignende ordninger i AURA.

”Vi er et andelsejet selskab, der skal skabe andelshaverværdi til gavn for vores lokalområde. Derfor ønsker vi ikke at benytte os af bonusordninger. Vi ser det som et forkert redskab i en koncern som vores med andelsejerskab, blandt andet fordi det kan medføre uhensigtsmæssig risikotagning samt udfordre samarbejdet i virksomheden,” siger Carsten Höegh Christiansen.

”Vi er ikke sat i verden for at tilbyde millionbonusser, eller bonusser i det hele taget. Vi har ikke bonusordninger. Hvordan andre selskaber definerer deres andelshaverværdi, må de stå til regnskab for. Vi bruger vores kapital på at investere i mere vedvarende energi, et endnu bedre elnet, et ladenetværk til elbiler og en veludbygget fiberinfrastruktur, så alle vores andelshavere kan få ordentlig netadgang, uanset hvor de bor,” påpeger Henning Kruse.

Investeringer i digitalisering og vedvarende energi

AURAs investeringer i vedvarende energi bliver fremadrettet for størstedelens vedkommende håndteret gennem selskabet ADA Green Energy A/S, som er etableret i samarbejde med Danish Agro a.m.b.a.

Ambitionerne med ADA Green Energy er at sikre mere lokal produktion af vedvarende energi, og målet er at investere op mod 1 milliard kroner svarende til en årlig produktion på 200 GWh allerede i denne strategiperiode.

”Vi har forpligtet os til at være en drivkraft for grøn omstilling og bæredygtighed, og med ADA Green Energy får vi nye muskler til at indfri denne forpligtelse,” understreger Carsten Höegh Christiansen.

Et andet strategisk fokusområde for AURA koncernen er digitalisering, og i 2022 blev et meget omfattende digitaliseringsprojekt igangsat.

”Vores fokus på digitalisering skal sikre, at AURA om tre-fire år fortsat er relevant for kunderne, at vi kan tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, og at koncernen drives endnu mere effektivt,” forklarer Carsten Höegh Christiansen.

Læs AURAs årsrapport

Nøgletal for AURA Koncernen 2022

Omsætning: 1.929 mio kr.

EBITDA: 275 mio. kr.

Resultat af primær drift: 127 mio. kr. 

Ordinært resultat før skat: 2 mio. kr. 

Årets resultat efter skat: -11 mio. kr. 

FTE: 298

Soliditetsgrad: 79,4%