AURA leverer rekordresultat i jubilæumsår

I 10-året for fusionen til AURA kommer den østjyske energi- og fiberkoncern ud med sit bedste resultat nogensinde.

2023 blev endnu et stærkt år for AURA, og koncernen landede et rekordresultat af den primære drift på 173,4 mio. kr. Et resultat, der er væsentligt over 2022, hvor resultatet blev 105 mio. kr.

”Det er naturligvis et resultat, vi er ganske godt tilfredse med, for nu at sige det på jysk. Men særligt tilfredsstillende er det, at resultatet er skabt på en markant indtjening i samtlige forretningsområder,” siger Carsten Höegh Christiansen, administrerende direktør i AURA.

Resultat efter skat blev på 96,4 mio. kr., også det væsentligt bedre end i 2022.

”Vores strategi frem mod 2026 er både særdeles ambitiøs og vidtrækkende i relation til at drive udviklingen for den grønne omstilling og bæredygtighed, og vi er allerede nået rigtig langt i målopfyldelsen. Årets rekordresultat er med til at sikre, at vi kan skabe yderligere fremdrift,” understreger Carsten Höegh Christiansen.

Massive investeringer i digitalisering

2023 har budt på massive investeringer, hvor der særligt har været fokus på digitalisering. Det har blandt andet udviklet forretningsområdet for e-mobilitet, men også betydet en væsentlig styrkelse af koncernens IT-kompetencer. Men investeringerne stopper ikke her.

”Det er vores klare forventning, at vi de kommende år vil øge investeringerne betydeligt i grøn omstilling og produktion af vedvarende energi. Ligeledes vil vi fortsætte den markante udvikling, vi har haft i vores indsatser på bæredygtighedsområdet. Helt konkret arbejder vi på at blive klar til den nye ESG-rapportering, som kommer fra 2025, men jeg er fuld af fortrøstning, for vi har helt tilbage fra AURAs fødsel arbejdet dedikeret og fokuseret med bæredygtighed og særskilt rapportering herpå,” pointerer Carsten Höegh Christiansen.

Bestyrelsesformand Henning Kruse er også meget tilfreds med koncernens præstationer i 2023.

”Det er et særdeles tilfredsstillende resultat, der understreger, at AURA er en økonomisk bæredygtig virksomhed. Vi har en meget stærk økonomi og organisering, der er med til at sikre en selvstændig virksomhed med fokus på udvikling og fremdrift gennem de næste mange år,” lyder det fra Henning Kruse.

Jubilæum i meget fin form

AURA fejrer 28. maj 2024 10-års jubilæum, og ambitionerne fra 2014 om at ville skabe et selvstændigt og udviklingsorientret lokalt selskab med øje for at værdiskabelse i det østjyske har vist sig at være rigtige.

”Vi har nået den vision og de målsætninger, som blev formuleret i forbindelse med fusionen for 10 år siden, og på flere områder er vi endda godt foran. Og de økonomiske resultater er ligeledes markant over forventningerne,” siger Carsten Höegh Christiansen.

Se årsrapport for 2023 her: www.aura.dk/om-aura/arsrapport/

Se bæredygtighedsrapport for 2023 her: www.aura.dk/om-aura/baeredygtighedsrapport/