AURA kommer styrket ud af 2021

2021 blev et nyt markant år i AURA koncernen. En ny koncernstrategi der sætter en markant grøn retning for AURA, en tredobling af overskuddet på den primære drift og en rekordstor omsætning var de store highlights i AURA koncernens årsrapport, der blev fremlagt for og godkendt af koncernens repræsentantskab torsdag aften.

”Vi har haft en kraftig stigning i omsætningen og en tredobling af indtjeningen fra den primære drift til et nyt rekordniveau. Det endda i et år, der med corona og stigende råvarepriser ikke ligner noget, vi har set før. Præstationerne har været særdeles tilfredsstillende, særligt i betragtning af at alle vores forretningsområder har performet fint,” siger Carsten Höegh Christiansen administrerende direktør i AURA koncernen.

Omsætningen steg med 234 mio. kr. i forhold til året før, og dermed nærmer AURA koncernen sig en samlet omsætning på en mia. kr. Årets resultat ender med et mindre overskud på 4 mio. kr., og det skyldes alene udviklingen på Ørsted-aktien.

”Den store stigning i omsætningen kan hovedsageligt henføres til de kraftigt stigende elpriser i andet halvår, men også til omsætningen fra vores investeringer i vedvarende energiproduktion. Det samlede resultat er påvirket af, at vi er blevet ramt af et kursfald på Ørsted-aktien, som vi har som en langsigtet strategisk investering. I alle årene har aktien givet et betydeligt positivt afkast, både i forbindelse med børsintroduktionen i 2016 og i de efterfølgende år, så det er en investering, vi er overordentlig godt tilfredse med på den lange bane,” siger Carsten Höegh Christiansen.

Med strategien ’Tættere på dig…’ har den østjyske energi- og fiberkoncern forpligtet sig på at være en drivkraft for bæredygtighed og grøn omstilling i Østjylland frem mod 2026, og den position blev yderligere forstærket, da repræsentantskabet gav koncernen et nyt stærkt mandat på 500 mio. kr. til at videreudvikle sin VE-forretning.

Klar til unikt VE samarbejde

”AURA koncernen er i rigtig god gænge. Vi driver en ansvarlig forretning, vi tjener penge på driften, og vi investerer i infrastruktur, der skal understøtte den grønne omstilling. Og med den store opbakning fra vores repræsentantskab, kan vi nu tage de næste store skridt mod en udbygning af vores VE-portefølje. Vi har opbygget en stor ekspertise og præsteret flotte resultater på vores tidligere VE-mandat, og det er meget glædeligt at vi nu kan arbejde videre på den front. Vi vil i nær fremtid kunne præsentere et helt nyt og unikt samarbejde på den front,” siger Henning Kruse, bestyrelsesformand i AURA.

Den nye koncernstrategi blev født som agil og dynamisk, og den beslutning har vist sig at være helt rigtig.

”Vigtigheden af, at vi ville have en agil og dynamisk strategi med en stærk vision og tydelige pejlemærker, er i de seneste måneder blevet understreget af den ulykkelige situation med krig i Europa. En tragisk udvikling, som ingen havde fantasi til at forudse, end ikke så sent som i november 2021, hvor vi godkendte vores strategi,” lyder det fra Carsten Höegh Christiansen.

I 2021 overtog AURA ejerandelen på 50 % af K/S Thorup-Sletten, der en del af Danmarks største landbaserede vindmøllepark, og VE-forretningsområdet var, på trods af et dårligt vindår, en god forretning.

Også Fiber-forretningsområdet havde en markant positiv indtjening, og mod slutningen af året blev det besluttet at åbne fibernettet for eksterne indholdsleverandører, hvilket allerede er påbegyndt.

2021 blev også året, hvor AURAs E-Mobility-forretning, der er skabt på basis af eldelebilsforretningen, for alvor fik luft under vingerne med et gennembrud i salget af elladestandere til private, foreninger og erhverv, lige som koncernen i efteråret besluttede at investere i etablering af et offentligt tilgængeligt ladenetværk i Østjylland.

Et element i strategien er et forstærket fokus på innovation, og det er etableringen af AURA Ventures et konkret eksempel på.

”Med AURA Ventures har vi fået et formelt set-up til at vurdere og indgå investeringer i interessante startups. Vi vil investere i mennesker og idéer, som skaber fremtidens gode løsninger til energi, mobilitet, fibernet og den grønne omstilling, ligesom vi gjorde da vi gik ind i Spirii for få år siden. Jeg har en klar forventning om, at vi meget snart kan præsentere AURA Ventures første investering,” lyder det fra Carsten Höegh Christiansen.

Sammen med årsrapporten blev AURAs Bæredygtighedsrapport præsenteret og godkendt. Bæredygtighedsrapporten har en grundig gennemgang af koncernens præstationer på området, og beskriver endvidere flere af de samarbejder som koncernen indgår i indenfor den grønne omstilling.

AURAs Årsrapport 2021

AURAs Bæredygtighedsrapport 2021

Nøgletal for AURA Koncernen 2021

Resultat: 4 mio. kr.

EBITDA: 206 mio. kr.

Nettoomsætning: 960 mio. kr.

Egenkapital: 3.105 mio. kr.

Gns. antal fuldtidsbeskæftigede: 302