AURA Energis nye bestyrelse er på plads

9. januar 2017

PRESSEMEDDELELSE: Der blev både plads til kendte og nye ansigter i den nyvalgte bestyrelse, som skal tegne retningen for AURA Energi de næste fire år. Posten som bestyrelsesformand gik igen til Allan Werk.

AURA Energi startede det nye år med at afholde møde for selskabets øverste myndighed – Repræsentantskabet. Her var det vigtigste punkt på dagsordenen valg af den nye bestyrelse i AURA Energi for de næste 4 år. Repræsentantskabet, som består af 99 medlemmer, skulle i blandt sig vælge 13 bestyrelsesmedlemmer, og derudover er der også valgt 2 bestyrelsesmedlemmer blandt medarbejderne.

Læs også: AURA Energi er et andelsselskab

Bestyrelsen for AURA Energi

Efter valget konstituerede bestyrelsen sig med den hidtidige formand Allan Werk som ny formand for AURA Energi, mens Lars Broni blev valgt som næstformand.

Se den nye bestyrelse for AURA Energi

- Jeg er utrolig glad for at være genvalgt som bestyrelsesformand, så vi kan fortsætte det gode arbejde med at udvikle AURA Energi i en positiv retning. Jeg glæder mig til de næste 4 år, hvor vi fortsat vil trække arbejdshandskerne på og sørge for, at AURA Energi udvikler alle virksomhedens forretningsområder til glæde og gavn for selskabets 100.000 andelshavere, udtaler Allan Werk og fortsætter:

- Jeg glæder mig til samarbejdet i den nye bestyrelse. Vi står over for mange spændende udfordringer i AURA Energi med en ny lovgivning og en kraftig teknologisk udvikling inden for mange af vores forretninger.  Vi vil fortsat arbejde for at sikre den høje forsyningssikkerhed i området og kunne give vores ejere og kunder konkurrencedygtige priser på el, ligesom vi vil skabe sunde forretninger på de kommercielle områder, hvor vi er involveret.