AURA Energi præsenterer positivt årsregnskab

25. april 2018

PRESSEMEDDELELSE: AURA Energi har netop offentliggjort årsregnskabet for 2017, der viser et overskud på 49 mio.kr. Dermed står selskabet endnu bedre rustet finansielt til gavn for kunder og andelshavere. Nu er blikket rettet mod udvikling af koncernen.

AURA-koncernen har i 2017 fastholdt tidligere års fremgang i den primære indtjening. Resultatet før afskrivninger (EBITDA) er således øget med 20 % til 151 mio.kr. Ledelsen vurderer årets resultat efter skat på 49 mio.kr. som tilfredsstillende. Sammenholdt med 2016 er der tale om en fremgang på 16 mio.kr., når 2016-resultatet korrigeres for særlige poster.

Vellykket fusionsproces

En del af årsagen til det gode resultat tilskrives, at AURA nu er kommet helt på plads efter fusionen af Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi, som blev gennemført i 2014.

"Fusionen af de fire selskaber var rigtig set og nødvendig for at sikre vores position. Årets resultat understreger ligesom de foregående år, at vi er på rette vej i forhold til at skabe et stort og stærkt østjysk energiselskab. Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for en stor og engageret indsats", siger Adm. direktør Carsten Höegh Christiansen.

Netkunder får tarifnedsættelse

Det gode resultat betyder også, at AURAs repræsentantskab netop har godkendt en tarifnedsættelse på 5% på transport af strømmen. Medregnes den tarifnedsættelse, der blev foretaget i efteråret 2017, vil det samlet give en tarifnedsættelse på 16 mio.kr. på årsbasis, som kommer datterselskabet Dinels netkunder til gode. Nedsættelsen betyder, at Dinel fortsat er blandt de absolut billigste netselskaber i Danmark.

Ny koncernstrategi rulles ud

I løbet af 2017 har AURA blandt andet haft fokus på udvikling af en ny femårig koncernstrategi "Vores AURA". Strategien skal sikre et stærkere fokus på andelshaverværdi og være med til at udvikle selskabet yderligere.
 
"En foranderlig omverden og ændrede forudsætninger har medført behov for en ny strategi, og både bestyrelse og repræsentantskab har været inddraget i strategiarbejdet. I strategien lægges der et større fokus på innovation og bæredygtighed, hvilket lanceringen af vores nye koncept AURA Delebil er et godt eksempel på. Med den nye strategi står vi godt rustet til fremtiden", siger Allan Werk, Bestyrelsesformand for AURA Energi.

AURA har i dag ca. 85.000 elkunder og godt 30.000 fiberkunder, mens netselskabet Dinel transporterer strøm til over 100.000 husstande i det østjyske. 

Årsregnskab 2017 - nøgletal

  • Nettoomsætning: 711 mio.kr.
  • EBITDA: 151 mio.kr.
  • Egenkapital: 2.765 mio.kr.
  • Årets resultat: 49 mio.kr.
  • Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede: 306 medarbejdere