AURA Energi leverer nyt rekordresultat

For andet år i træk præsenterer AURA Energi et rekordresultat. På trods af store nationale udfordringer med COVID-19 kom den østjyske energi- og fiberkoncern stærkt ud af 2020, og understreger dermed koncernens position som en økonomisk velfunderet og stærk lokalt funderet koncern, der tager aktivt medansvar for den positive udvikling i et af landets stærkeste vækstområder.

Årets resultat viser et overskud efter skat på 154 mio. kroner, hvilket er bedre end sidste års markante rekordoverskud på 145 mio. kr. samt et EBITDA på 151 mio. kr. mod 147 sidste år. Egenkapitalen er på 3,1 mia. kr. og er siden fusionen i 2014 styrket med 660 mio. kr.

Onsdag eftermiddag godkendte AURAs repræsentantskab på et virtuelt repræsentantskabsmøde såvel koncernens årsrapport som bæredygtighedsrapporten, og der var forståeligt tilfredshed med AURAs præstationer i 2020.

”AURA Koncernen er i rigtig god gænge. Da vi sidste år offentliggjorde regnskabet for 2019 tog vi en masse forbehold for 2020 på grund af usikkerheden om COVID-19, men det flotte resultat viser, at vores virksomhed er veldrevet, solid og agil, og at vores medarbejdere har vist et højt niveau af omstillingsparathed. Det gode resultat understreges af, at vi både har positive tal på den ordinære drift og på de finansielle poster,” siger Henning Kruse formand for AURA Energi og fortsætter:

”AURA er et godt sted. Vi er tæt på vores ejere, de mere end 109.000 andelshavere. Vi har en fin størrelse og en stærk økonomi, og den markante udvikling i vores egenkapital i de seneste år understreger, at fusionen var en helt rigtig beslutning. Vi er store nok til, at vi har en lang række stærke kompetencer i vores koncern, og samtidig ikke så store at vi sander til i bureaukrati og manglende handlingskraft. Vi har kraften og viljen til at investere i de rigtige projekter, enten alene eller i gode strategiske partnerskaber.”

Hjælpepakker og lokal værdiskabelse

2020 blev i udpræget grad påvirket af Corona-pandemien, og restriktionerne og den delvise nedlukning af landet har naturligvis haft betydning for dele af AURAs forretning, men AURA Koncernen er kommet nådigt igennem situationen. Derfor har AURA heller ikke søgt om hjælp fra de mange hjælpepakker fra Folketinget.

”Da vi aflagde årsregnskab sidste år, indskrev vi et stort forbehold for 2020, fordi COVID-19 var en næsten ny og helt ukendt faktor. Alligevel kan vi konstatere, at vores indtjening faktisk blev styrket, fordi flere og flere brugte fibernettet til at arbejde hjemmefra, understøtte hjemmeskoling og sikre underholdning til familien, samt at elforbruget steg,” siger Carsten Höegh Christiansen administrerende direktør i AURA, og fortsætter:

”Derfor er der ekstra stor grund til at glæde sig over, at AURA allerede i 2019 blev færdige med at udrulle fibernet i hele vores dækningsområde. Det har jo i det seneste år vist sig at være af meget stor værdi for vores andelshavere.”

Som andelsejet selskab har AURA en forpligtelse til at fokusere på lokal værdiskabelse, og derfor afsatte bestyrelsen i 2020 i to omgange en million kroner til Corona-hjælpepakker for lokale foreninger og initiativer.

”En væsentlig del af et stærkt lokalsamfunds liv og sammenhængskraft er, at de frivillige foreninger og initiativer fungerer, og at de lokale ildsjæle har mod på at blive ved. Den del var mange steder meget presset, særligt i den første del af Corona-perioden, og derfor var AURAs Corona-hjælpepakker også meget efterspurgte og til gavn og glæde for andelshaverne,” understreger Henning Kruse.

Ny strategi på vej

AURA havde i efteråret 2020 valg til repræsentantskabet og kunne notere en stor interesse fra andelshavernes side med rekordhøj stemmeprocent. Efterfølgende fik koncernen ny bestyrelse, hvor en tredjedel af medlemmerne er kvinder – ganske uvant for branchen.

”Vi kunne se, at koncernens stærke fokus på andelshaverværdi og bæredygtighed har ramt en helt anden målgruppe, end vi tidligere har oplevet, og vi har fået en bestyrelse med større diversitet og flere forskellige kompetencer. Det giver os et stærkt afsæt i arbejdet med at definere en ny strategi for koncernen. Et arbejde, der allerede er godt i gang,” siger Henning Kruse, der selv blev ny formand i december 2020.

”Uden at skulle foregribe noget som helst, er det min klare forventning at bæredygtighed og grøn omstilling vil få endnu mere vægt i den fremtidige strategi,” lyder det fra Henning Kruse.

Investeringer for en halv milliard

Trods usikkerhed om hvad pandemien vil trække med i kølvandet på nedlukninger og manglende forbrug foretog AURA Koncernen investeringer på mere end en halv milliard kroner, dels i infrastruktur, dels i e-mobilitet og dels i VE-produktionsanlæg.

”Hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling, og det skal vi, kræver det store investeringer af et selskab som AURA. Det ansvar påtager vi os gerne, for vi spiller en nøglerolle i en effektiv og intelligent grøn omstilling både i det østjyske, og via vores investeringer og engagement i innovative grønne løsninger, f.eks. indenfor e-mobilitet og VE, også nationalt,” lyder det fra Carsten Höegh Christiansen.

I AURAs Bæredygtighedsrapport 2020, der blev offentliggjort sammen med Årsrapporten 2020, beskrives noget af koncernens arbejde med grøn omstilling, bæredygtighed og FN’s verdensmål.

Se AURA Energis Årsrapport 2020

Se AURA Energis Bæredygtighedsrapport 2020

Nøgletal for AURA Koncernen 2020

Resultat: 154 mio. kr.

EBITDA: 151 mio. kr.

Nettoomsætning: 726 mio. kr.

Egenkapital: 3,1 mia. kr.

Soliditet: 87,8%

Gns. antal fuldtidsbeskæftigede: 316