AURA Energi får over 100.000 nye andelshavere

13. juni 2016

PRESSEMEDDELELSE: Mere end 100.000 elforbrugere i det østjyske modtager i disse dage et brev, som fortæller, at de er blevet medejere af AURA Energi. Det andelsejede selskab byder de nye ejere velkomne og ser frem imod selskabets første repræsentantskabsvalg.

Bor du i AURA Energis forsyningsområder, og har du råderet over en elmåler, vil du i de kommende dage modtage et brev, hvori der står, at du er blevet medejer af det østjyske energiselskab.

Sammenlægningen af Brabrand El-selskab, Galten Elværk, Viby El-værk og Østjysk Energi til AURA Energi er fra den 1. juni 2016 fuldt gennemført, og derfor kan AURA Energi a.m.b.a. nu byde sine andelshavere velkomne som ejere.

”Som et forbrugerejet selskab er vores fornemste opgaver at skabe værdi for vores andelshavere. Derfor fortæller vi nu vores andelshavere, at de er blevet medejere af AURA Energi, og at de som medejere har mulighed for at øve indflydelse på selskabet”, fortæller Carsten Höegh Christiansen, adm. direktør i AURA Energi.

Forbrugerdemokratiet får liv

Til efteråret 2016 får AURA Energis andelshavere mulighed for at gøre deres demokratiske ret gældende. Selskabet afholder sit første valg til repræsentantskabet, som er selskabets øverste myndighed. Alle andelshavere har mulighed for at stille op og stemme til valget, og dermed få indflydelse på den retning, som AURA Energi skal tage i de kommende år.

”Vi håber, at mange af vores andelshavere vil stille op til valget, så vi kan få et bredt udsnit af vores andelshavere i repræsentantskabet. Ligeledes håber vi, at rigtig mange andelshavere vælger at stemme, så vi fortsat kan sikre et stærkt folkeligt mandat bag opretholdelsen af en 100 % forbrugerejet energiforsyning i Østjylland”, siger Allan Werk, bestyrelsesformand i AURA Energi.

Unik ejerkreds for infrastruktur

De nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer har blandt andet mulighed for at være med til at påvirke udviklingen og udbygningen den af lokale infrastruktur i Østjylland.

”Det er relativ unikt i Europa, at vital infrastruktur som elforsyningen og fibernettet er ejet af forbrugerne, som det er i dag. Og at forbrugerne dermed har mulighed for at få indflydelse på drift, udvikling og investering.

For os som selskab betyder det, at vi har langsigtede perspektiver i vores investeringer, eksempelvis i fibernettet, som vi ruller ud i hele vores forsyningsområde. Det giver os mulighed for at skabe værdi for vores andelshavere og lokalsamfundet”, slutter Allan Werk.

FAKTA:

AURA Energis forsyningsområde dækker fra Hinnerup i nord, Ry i vest, Horsens Fjord i syd og Norsminde i øst. Alle, som har råderet over en eller flere elmålere i AURA Energis forsyningsområde, er andelshaver i selskabet.
Andelsselskabets øverste myndighed er repræsentantskabet, som blandt andet vælger selskabets bestyrelse.
AURA Energi afholder sit første repræsentantskabsvalg i efteråret 2016. Opstillingsperioden er fra den 15. august til den 15. september. Selve valget foregår fra den 30. september til den 1. november. Interesserede kandidater kan se mere på aura.dk og i den lokale presse efter sommerferien.