Ændringer af abonnementsvilkår for AURA Fiber

Ændring af abonnementsvilkår for AURA Erhverv Basis og Pro

Der er 28.02.2024 sket ændringer i abonnementsvilkår for AURA Erhverv Basis og Pro. Abonnementsvilkårene erstatter eksisterende abonnementsvilkår og træder i kraft på dags dato.

  • Der er foretaget enkelte sproglige præciseringer

Læs vilkår her: Abonnementsvilkår pr. 28.02.2024 for AURA Fibers erhvervskunder


Ændring af abonnementsvilkår for AURA FiberXL

Der er 28.02.2024 sket ændringer i abonnementsvilkår for AURA FiberXL. Abonnementsvilkårene erstatter eksisterende abonnementsvilkår af 01.11.2022 og træder i kraft på dags dato.

  • Vilkårene er tilpasset så de også er gældende for erhverv – kunder registreret med CVR.-nr. For erhvervskunderne er der specificeret en række vilkår som alene får virkning for disse og medfører altså ikke en materiel ændring af vilkårene for eksisterende kunder.
  • Aftalehierarki er præciseret
  • Enkelte sproglige præciseringer

Læs vilkår her: Abonnementsvilkår pr. 28.02.2024 for AURA FiberXL Privat & Erhverv