Adfærd og vaner er den største udfordring i den grønne omstilling

Folkemødet i Allinge er overstået for denne gang og tilbage står en lang række indtryk fra de mange debatter og præsentationer. Et af de store temaer var bæredygtig udvikling og den grønne omstilling, og særligt transportsektoren var i fokus.

En kvart? En halv? Eller en hel million elbiler i Danmark indenfor de næste 15 år. Politikerne har i den netop overståede valgkamp nærmest overbudt hinanden på løfterne om en fremtid med grøn transport. AURAs innovationschef Anders Sahl Hansen tog turen til Bornholm og tilbage i en af AURAs el-delebiler, dels for at tjekke elbilens vilkår på langdistancecruise på tværs af Danmark, men først og fremmest for at deltage i en del af Folkemødets debatter.

”Omdrejningspunktet for mange af debatterne på tværs af brancher var grøn omstilling og bæredygtig udvikling, og mere specifikt var der efterspørgsel på at forbedre vilkår for elbilister som eksempelvis lavere afgifter, rabatter på Storebæltsbroen og økonomiske incitamenter til forbedring af ladestandernetværket,” fortæller Anders Sahl Hansen.

”Selve infrastrukturen, der skal muliggøre elbilsrevolutionen kræver bredt set investeringer for 60 milliarder kroner over de næste ti år, og det er vel i virkeligheden ikke så voldsomt et beløb set i betragtning af omkostningerne ved ikke at gøre noget.”

God planlægning og hjælp fra en app

Allerede nu er der områder i landet, hvor elbilisterne kan blive udfordret ved lange afstande, men afstanden fra Aarhus til Bornholm blev klaret med lidt god planlægning og brug af simple hjælpemidler.

”Med EON Drive-app’en kan man hurtigt se hvor både almindelige og turboladestandere befinder sig, om de er ledige eller optaget. Selv på de fleste færger kan der oplades, så i realiteten er det kun din blære, din fantasi eller om du skal bruge dit pas på turen, der sætter begrænsninger for, hvor du kan køre hen.”

Vi kommer til at se langt flere ladestandere i private hjem, ved virksomheder og offentlige parkeringspladser, men en af de helt store udfordringer er os mennesker.

”Vi vil se en langt større grad af grøn og elektrificeret transport, som på den ene side skal kobles til det intelligente hjem og dets batteripakke og på den anden side et langt mere fleksibelt elnet. Vores elbilers batteri bliver en del af boligens elressource, og derfor skal vi lære at oplade, når der er mindst efterspørgsel.”

Godt på vej

Selvkørende biler og ren grøn transport har længe lydt som en utopi, men ifølge AURAs innovationschef er vi langt tættere på, end man umiddelbart kunne tro.

”De nødvendige energikilder, teknologier og digitale platforme er langsomt ved at være tilgængelige, så perspektiverne som innovationschef i AURA er gode. Jeg tror en af de største udfordringer bliver at ændre folks vaner og måder at tænke på. I fremtiden er en bil ikke bare et transportmiddel, der står ubrugt i din garage, men i langt højere grad en af flere transportmuligheder, du har adgang til i en mobilitetspakke. Vi er der ikke endnu, men vi er godt på vej,” lyder det fra Anders Sahl Hansen. 

Du kan læse flere detaljer om Anders Sahl Hansens tur til Bornholm i de fire beretninger fra turen inkl. opsummeringer af de vigtigste pointer fra debatterne på AURA's Facebook-side.