60 foreninger deler en million kroner

Én million kroner fik fredag eftermiddag nye ejere. Det skete, da AURA Energi uddelte midler fra energikoncernens Corona-hjælpepakke til foreninger og lokale initiativer, der er ramt af konsekvenserne af Corona-epidemiens hærgen.

Ved en event på Skanderborg Kulturhus fik 60 østjyske foreninger tildelt mellem 5.000 og 50.000 kroner, og hjælpen kommer på et tørt sted.

Foreningslivet har været særligt hårdt ramt på grund af nedlukningen af samfundet, da mange foreninger er afhængige af de midler, der kan samles ind ved at holde større arrangementer i lokalområdet og stille frivillig arbejdskraft til rådighed. Den del har der været lukket helt ned for, hvilket har truet en række foreningers eksistens.

Se også oversigt over de foreninger, som fik støtte fra AURA Energis Corona-hjælpepakke

Fortsat tilbud til børn og unge

”Vi er meget glade for hjælpen. Det er fantastisk at have en virksomhed som AURA, der aktivt gør noget ud af at støtte foreningerne i lokalområdet. Det betyder rigtig meget for os, for at vi fortsat kan tilbyde de unge mennesker gode rammer til at dyrke deres sport, at de fortsat kan deltage i stævner og have dygtige trænere,” siger Jacob Overby fra Ungdomsudvalget i Skanderborg Håndbold, der modtager 50.000 kr.

Også FDF Galten fik andel i de mange penge, og kredsleder Bjarne Sørensen er ikke i tvivl om, at donationen kommer til at gøre gavn.

”Det betyder rigtig meget. Vi har ikke set børnene i lang tid, og vi vidste jo ikke hvor længe situationen ville vare. Derfor har vi heller ikke opkrævet kontingent, men med den her donation kan vi med sindsro tage på sommerlejr med børnene.”

Støtter op om lokalsamfundet

AURAs bestyrelse besluttede tidligt i Corona-krisen ekstraordinært at afsætte en million kroner til en hjælpepakke, som skulle skabe værdi hos koncernens andelshavere.

”Det er uhyre vigtigt for vores lokalsamfunds ve og vel, at der er velfungerende foreninger og interesse for at tage lokale initiativer. På den anden side af Corona-situationen har vi mere end nogensinde brug for, at lokalsamfundene sprudler, så vi kan komme tilbage til hverdagen så hurtigt som muligt. Derfor har vi i AURA valgt at række ud med hjælp til de lokale foreninger,” siger Carsten Höegh Christiansen, administrerende direktør i AURA Energi.

For Odder Cykelklub har Corona også skabt udfordringer. Klubben måtte aflyse Tour de Himmelfart, der er Nordens største etapeløb for børn og unge og dermed mistede cykelklubben en indtægt på en kvart million.

”Vi er enormt glade, og det er virkelig en flot hjælp, vi her har fået fra AURA. Nu kan vi få gang i aktiviteterne både for børn, ungdom og elite, og jeg ved at rytterne glæder sig til igen at komme ud og køre race,” lyder det fra Steen Halle, sekretær i Odder Cykelklub.

Kolosal interesse

Efterspørgslen på Corona-hjælpen har været meget stor. AURA har fået 100 ansøgninger på et samlet ansøgningsbeløb på mere end 4,6 millioner kroner.

”Vi har oplevet en kolossal interesse, hvilket indikerer, at der har været et stort behov. Vi har desværre ikke kunnet hjælpe alle med det beløb, der var ønsket, men vi har forsøgt at tilgodese så mange som muligt,” siger Carsten Höegh Christiansen.

Gennem mere end 100 år har AURA som lokalt andelsejet selskab været optaget af at skabe værdi for vores andelshavere rundt om i de forskellige lokalsamfund, og AURA har en lang tradition for at understøtte det lokale foreningsliv. Blandt andet har AURA for en måned siden uddelt 200.000 kroner fra AURAs Lokalværdipulje.

De glade modtagere af AURA Energis Corona-hjælpepakke i smukke omgivelser ved Skanderborg Kulturhus.