Presse

Hos AURA Energi er vi altid åbne for at gå i dialog med pressen og kommer gerne med udtalelser eller baggrundsinformation.

Kontakt

Ved udtalelser til pressen kontaktes Kommerciel direktør Thorkild Videbæk på  mobil 29 61 47 68 eller mail thv@aura.dk

Henvendelser om hjemmesiden kan ske til Margit Beuschau Lindstrøm på mail mal@aura.dk

Generelle henvendelser kan ske til Kommunikation og Marketing på kommunikation@aura.dk

Pressekontakt

Thorkild Videbæk

Kommerciel direktør