Få indflydelse på AURA

AURA er andelsejet, og vores andelshavere sammensætter hvert fjerde år vores repræsentantskab på op til 99 medlemmer. Dette sker ved et valg i syv lokale valgkredse, hvor alle andelshavere har mulighed for at stille op, og alle andelshavere har mulighed for at afgive deres stemme.

Hvis du vil være med til at sætte et aftryk på udviklingen af dit lokalområde, hastigheden og kvaliteten af den grønne omstilling og digitalisering samt skabe netværk, er det måske værd at overveje at stille op til repræsentantskabet.

Vi afholder næste valg til repræsentantskabet i efteråret 2024.

Repræsentantskabet for AURA Energi a.m.b.a.

De 99 repræsentantskabsmedlemmer repræsenterer selskabets ejere – andelshaverne. Repræsentantskabet er koncernens øverste myndighed og sætter den overordnede strategiske retning for AURA.

Repræsentantskabet vælger desuden 11 medlemmer til AURAs bestyrelse.

Rolle: Det er Repræsentantskabet opgave at sikre, at koncernen bliver drevet på forsvarlig vis og efter de rette værdier. Dette sker blandt andet gennem valg af bestyrelse, godkendelse af regnskab og den overordnede strategi.

Læs mere om AURAs strategi "Tættere på dig...

Format: Repræsentantskabet er et dialog- og debatforum, som giver andelshaverne en stemme ind i selskabet ved at give input til bestyrelsen. Repræsentantskabet involveres og har indflydelse på større strategiske disponeringer.

Repræsentantskabet afholder 3-4 årlige møder, samt evt. en studietur (2-3 dage), og der udbetales mødehonorar til møder og studieture. 

Mød AURAs nuværende repræsentantskab

Bestyrelsen for AURA Energi a.m.b.a.

Bestyrelsen i AURA består af 13 repræsentantskabsvalgte medlemmer og 2 medarbejdervalgte medlemmer. Efter valget i efteråret 2024 vil bestyrelsen bestå af af 11 repræsentantskabsvalgte medlemmer og 2 medarbejdervalgte medlemmer

Bestyrelsen er ansvarlig for den strategiske ledelse af koncernen og ansætter bl.a. den administrerende direktør.

Bestyrelsen skal varetage koncernens interesse, herunder at have fokus på en forsvarlig drift af forretningen.

Foruden at være en del af repræsentantskabsmøderne kan bestyrelsesmedlemmerne forvente at deltage i ca. 8 årlige bestyrelsesmøder, 2-8 udvalgsmøder, 1-2 hele arbejdsdage samt evt. en studietur (2-3 dage).

Bestyrelsesmøder i koncernens bestyrelses og repræsentantskabsmøder finder typisk sted efter normal arbejdstid, mens udvalgsmøder og møder i datterselskabernes bestyrelser som oftest vil være inden for normal arbejdstid. 

Bestyrelsesmedlemmerne bliver honoreret med et fast honorar.

Se bestyrelsen for AURA Energi a.m.b.a.

Vedtægter

Som andelsselskab har vi en række vedtægter, som er gældende for ledelsen af AURA Energi a.m.b.a.

Læs de gældende vedtægter inkl. valgregulativer