Få indflydelse på AURA Energi

AURA er andelsejet, og derfor har andelshaverne mulighed for at få stor indflydelse på de beslutninger, der træffes om virksomheden. Det sker ved, at andelshaverne stiller op til selskabets repræsentantskab, og ved at andelshaverne stemmer til vores repræsentantskabsvalg, som afholdes hvert fjerde år.

Seneste repræsentantskabsvalg blev afholdt i efteråret 2020.

Repræsentantskabet for AURA Energi a.m.b.a.

Repræsentantskabet i AURA Energi a.m.b.a. er det øverste besluttende organ i koncernen og består af 98 medlemmer. Repræsentantskabet har bl.a. til opgave at vælge bestyrelsen samt godkende årsrapporten.

Repræsentantskabet afholder vedtægtsbestemte møder hvert år i april og november måned og kan derudover indkaldes efter behov til eksempelvis temamøder.

Mød AURAs nuværende repræsentantskab

Bestyrelsen for AURA Energi a.m.b.a.

Bestyrelsen i AURA Energi a.m.b.a. består af 13 medlemmer og op til 6 suppleanter samt 2 medarbejderrepræsentanter. Bestyrelsen varetager den strategiske ledelse af koncernen og ansætter bl.a. direktionen. Bestyrelsesmøder afholdes minimum 8 gange om året. Datterselskaberne i koncernen ledes af bestyrelser udpeget af bestyrelsen i AURA Energi a.m.b.a..

Se bestyrelsen for AURA Energi a.m.b.a.

andelshaverstruktur_aura_energi_01012021.png

Vedtægter

Som andelsselskab har vi en række vedtægter, som er gældende for ledelsen af AURA Energi a.m.b.a.

Læs de gældende vedtægter inkl. valgregulativer