Hvilke gebyrer eller rykkere, kan du forvente

Har I glemt at betale en regning, opkræver vi et rykkergebyr, som lægges oven i jeres regning. Desuden vil der blive beregnet renter for perioden.

Find de aktuelle takster for rykkere og gebyrer for henholdsvis AURA El-handel og AURA Fiber nedenfor.

Gebyr Pris
Administrationsgebyr (ikke tilmeldt betalingsservice) kr. 39,00
Bokshåndtering / Forsendelse af udstyr kr. 99,00
Flytning kr. 0,00
Genåbning kr. 500,00
Nummerflytning - kampagnepris, normalpris er kr. 299,00 kr. 0,00
Rykker 1 kr. 100,00
Rykker 2 kr. 100,00

Har I glemt at betale en regning, opkræver AURA El-handel et rykkergebyr, som lægges oven i jeres regning. Desuden vil der blive beregnet renter for perioden.

 

Ydelse                                                                                                           
Pris i kr. ekskl. moms
Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden
(Pris er ex moms og prissikringsomkostninger)
750,00
Betalingsaftale 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 1 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 2 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 3 100,00
Faktureringsgebyr 39,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse 81,25
Gebyr ved adresseforespørgsel hos kommune 75,00
Fogedgebyr (dertil kommer faktiske omkostninger
til foged samt evt. låsesmed)
700,00
Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:
Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.
Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.


AURA El-handel opkræver desuden gebyr for nedenstående ydelser fra dit netselskab

Beløbene blive faktureret til os af dit lokale netselskab, og vi sender omkostningen videre til dig uden fortjeneste. Nedenfor angivne beløb kan derfor variere, idet det afhænger af, hvad dit lokale netselskab opkræver. Priserne forholder sig til Dansk Energi vejledning om standardgebyrer for 2018

Gebyrer - fra netselskab  Pris i kr. ekskl. moms
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.)  555,00
Lukkebesøg v. fysisk besøg 670,00
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse  105,00
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid 625,00
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid  1.445,00
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid 105,00
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 260,00
Opstart fogedforretning  790,00
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport 1.990,00
Målerundersøgelse på stedet 785,00
Opsætning af kontrolmåler 1.420,00
Målergenetablering 790,00
Oprettelse af midlertidig måler 1.235,00
Oprettelse af midlertidig måler - 2 måler 1.400,00
Nedlæggelse af målerinstallation  760,00
Nedtagning af måler 700,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00
Rykning for aflæsning 75,00
Gebyr for skønnet aflæsning 65,00
Forgæves kørsel (momsfrit) 560,00
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit) 720,00


AURA El-handel tager forbehold for, at de enkelte netselskaber kan have andre eller flere godkendte gebyrer, som vi i givet tilfælde vil viderefakturere til dig uden fortjeneste.

Sidst opdateret den 17. januar 2018