Hvad er flexafregning?

Flexafregning er timeafregning af dit elforbrug. Det betyder, at du betaler for dit strømforbrug time for time. Elprisen svinger op og ned afhægigt at udbud og efterspørgsel.

Typisk er din strøm billigst om natten og uden for de såkaldte spidsbelastningstidspunkter, hvor de fleste bruger strøm. Med flexafregning kan du spare på elregningen ved at bruge strømmen, når den er billigst.

Alle elkunder i Danmark har mulighed for flexafregning.

Med AURA FlexEl betaler du dit strømforbrug til den aktuelle timepris.
Læs mere om AURA FlexEl

Med AURA KombiEl er din pris en sammensætning af halvt flexafregning og halvt fastafregning.
Læs mere om AURA KombiEl her