Hvordan beregner I mit acontoforbrug?

Dit netselskab fastsætter dit acontoforbrug baseret på et estimeret elforbrug på din adresse. Oplysningerne om elforbruget på din adresse kommer fra DataHub, som Danmarks samlede database med elkunder.