Hvad kan den fjernaflæste elmåler?

Den fjerneaflæste måler gør det muligt for dit netselskab at aflæse dit elforbrug direkte fra elmåleren og sende det til DataHub, som er Danmarks samlede database med elkunder. Dette sker helt automatisk, uden du behøver at foretage dig noget. Herfra kan AURA El-handel hente forbrugsdata på din adresse.