Vilkår og betingelser for elsalg

Har du en elaftale, eller ønsker du at indgå en aftale med AURA El-handel, kan du her finde vores vilkår og betingelser for levering af el.

BEMÆRK, vi har opdateret vores vilkår i forhold til behandling af personoplysninger

EU indfører nye regler om beskyttelse af persondata pr. 25. maj 2018. Derfor har vi, ligesom mange andre virksomheder, opdateret vores politikker i forhold til behandling af personoplysninger.

Det er vigtigt for os, at dine personlige oplysninger beskyttes. Under pkt. 12 og 13 i de opdaterede vilkår for AURA El-handel orienterer vi bl.a. om, hvilke personoplysninger vi indsamler, og hvordan vi behandler dem.

Læs eller hent AURA El-handels vilkår og betingelser for levering af el


El-deklaration

Alle el-kunder har krav på at få oplyst en deklaration på den elektricitet, de har købt - en såkaldt El-deklaration. El-deklarationen er ens for alt normalt elforbrug i Danmark, da der er tale om en gennemsnitsdeklaration.

El-deklarationen viser, hvilke stoffer og restprodukter, der dannes ved produktion af 1 kWh el for 2016. Samme deklaration er udarbejdet for vind- og vandkraft. 

Se el-deklarationerne

Generel deklaration 2018

Vindkraft deklaration 2018

Dine rettigheder som elkunde

Læs mere om hvilke rettigheder du som elkunde har hos Energistyrelsen

Klager

Klager i relation til levering af og betaling for elektriciteten kan indbringes for Ankenævnet på energiområdet:
www.energianke.dk, e-mail: post@energianke.dk, telefon: 41 71 53 01.
Adresse: Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Energiankenævnet kan kun behandle en klagesag, hvis forbrugeren har klaget skriftligt til energiselskabet uden det ønskede resultat. Det er altså en betingelse, at du først har klaget skriftligt til energiselskabet.
Læs mere om klagebetingelser

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse elhandel@aura.dk.

Rettigheder

Find oplysninger om dine rettigheder som elkunde på Energistyrelsens hjemmeside

 

Spørgsmål, vi ofte får fra vores el-kunder

Det er gratis at skifte, og vi klarer det hele for dig.

Du skal blot vælge, hvilket elprodukt du ønsker at have og indtaste dine oplysninger. Det tager kun et øjeblik og vi ordner det praktiske.

Er det er vigtigt for dig at have en grønnere strømforsyning, tilbyder AURA El-handel at købe strøm produceret på vindmøller til din husstands el-forbrug.

Når du køber strøm fra vindmøller hos os, koster det et mindre tillæg på prisen pr. kWh. Samtidig forpligter vi os til at købe den tilsvarende mængde strøm hos vores samarbejdspartner Vindenergi Danmark. Når du køber strøm produceret ved hjælp af vindmøller, sender du et signal om, at du støtter miljøvenlige produktionsformer.

Du vælger blot hvilken af vores el-aftaler du ønsker - herefter kan du vælge AURA Vind som tilllæg. Gå til elprodukter.

Dit nye AURA El-handelsprodukt starter typisk den 1. efter den aktuelt løbende måned plus én måned. Det vil fx sige, hvis du i løbet af marts gerne vil skifte til AURA FastEl , så starter det op 1. maj. Hvis du er bundet til en længerevarende aftale, starter vi din leverance op hurtigst muligt.

Der er forskelligt, hvilke bindinger elleverandørerne har. Spørg evt. din nuværende elleverandør, hvis du er i tvivl.

Hos AURA El-handel har vi generelt ikke binding på vores elprodukter til private. Dog kan der på specielle kampagneprodukter være en binding. Vi har et opsigelsesvarsel, som er på løbende måned plus én måned.

Nej, du skal blot tilmelde dig – så klarer vi resten. Du skal dog være opmærksom på eventuelle opsigelsesfrister hos din nuværende elleverandør.

Din produktion og dit forbrug bliver opgjort ved leverandørskifte, og en eventuel overproduktion vil kun blive afregnet til 60 øre/kWh. Hvis du er på den gamle ordning og vil skifte elleverandør, anbefaler vi derfor, at du venter med at skifte leverandør, så skiftet falder sammen med din årlige forbrugsopgørelse.