Hvilke gebyrer eller rykkere, kan du forvente

Har du glemt at betale en regning, opkræver AURA El-handel et rykkergebyr, som lægges oven i din regning. Desuden vil der blive beregnet renter for perioden.

Hent de aktuelle takster for gebyrer og rykker som pdf

 

Ydelse Pris i kr.
Betalingsaftale 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 1 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 2 100,00
Rykkerskrivelse - rykker 3 100,00
Girokortgebyr 39,00
Flytteopgørelse eller ekstra opgørelse 81,25
Gebyr ved adresseforespørgsel hos kommune 75,00
Opsigelse af aftale inden for bindingsperioden 500,00
Fogedgebyr (dertil kommer faktiske omkostninger
til foged samt evt. låsesmed)
700,00
Renter ved for sent betaling fastsættes efter § 5:
Renten efter forfaldsdagen fastsættes til en årlig rente, der svarer til den fastsatte referencesats med et tillæg på 8 pct.
Som referencesats anses i denne lov den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år.


AURA El-handel opkræver desuden gebyr for
nedenstående ydelser fra dit netselskab

Beløbene blive faktureret til os af dit lokale netselskab, og vi sender omkostningen videre til dig uden fortjeneste. Nedenfor angivne beløb kan derfor variere, idet det afhænger af, hvad dit lokale netselskab opkræver. Priserne forholder sig til Dansk Energis vejledning om standardgebyrer

Gebyrer - fra netselskab  Pris i kr. inkl. moms
Aflæsningsbesøg (ved manglende selvaflæsning, flytning m.v.) 693,75
Lukkebesøg v. fysisk besøg (momsfrit) 837,50
Lukkebesøg - fjernbetjent afbrydelse (momsfrit)  131,25
Gebyr for genoplukning v. besøg inden for normal arbejdstid 781,25
Gebyr for genoplukning v. besøg uden for normal arbejdstid  1.806,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning normal arbejdstid 131,25
Gebyr for genoplukning - fjernbetjent gentilslutning uden for normal arbejdstid 325,00
Opstart fogedforretning  987,50
Fogedforretning - udkørende (Dertil kommer faktiske omkostninger til foged og låsesmed)  Efter regning
Målerundersøgelse på værksted, inkl. målerrapport 2.487,50
Målerundersøgelse på stedet 981,25
Opsætning af kontrolmåler 1.775,00
Målergenetablering  987,50
Oprettelse af midlertidig måler  1.418,75
Oprettelse af midlertidig måler - 2 måler 1.750,00
Nedlæggelse af målerinstallation  950,00
Nedtagning af måler 875,00
Oprettelse af mikro VE-anlæg  2.387,50
Rykning for aflæsning (momsfrit)  93,75
Gebyr for skønnet aflæsning 81,25
Forgæves kørsel (momsfrit) 700,00
Uberettiget forbrug - ulovlig gentilslutning (momsfrit) 720,00


AURA El-handel A/S tager forbehold for, at de enkelte netselskaber kan have andre eller flere godkendte gebyrer, som vi i givet tilfælde vil viderefakturere til dig uden fortjeneste.

Sidst opdateret den 4. juni 2020

Spørgsmål, vi ofte får fra vores el-kunder

Det er gratis at skifte elselskab, og vi klarer det hele for dig. Vær dog opmærksom på, at din nuværende elleverandør kan have opsigelsesfrister. Derfor anbefaler vi, at du opsiger din el-aftale hos din nuværende elleverandør. 

Du skal blot klikke på Bestil knappen og udfylde dine oplysninger. Det tager kun et øjeblik, så sørger vi for at oprette din el-aftale.

Ja, selvfølgelig kan du det. Er det vigtigt for dig at have en grønnere strømforsyning, tilbyder AURA El-handel at købe strøm produceret på vindmøller svarende til din husstands el-forbrug.

Når du køber strøm fra vindmøller hos os, koster det et mindre tillæg på prisen pr. kWh. Samtidig forpligter vi os til at købe den tilsvarende mængde strøm hos vores samarbejdspartner Vindenergi Danmark. Når du køber strøm produceret ved hjælp af vindmøller, sender du et signal om, at du støtter miljøvenlige produktionsformer.

Du vælger blot hvilken af vores el-aftaler du ønsker - herefter kan du vælge AURA Vind som tilllæg. Gå til elprodukter.

Læs mere om, hvordan vi sikrer dig en grøn og klimavenlig elaftale her.

Det tager kun to minutter at bestille din nye el-aftale hos AURA. Herefter sørger vi for, at aftalen starter hurtigst muligt - typisk vil det være løbende måned + 30 dage. Ønsker du en specifik startdato, kan du naturligvis angive det i din bestilling. 

Der er forskelligt, hvilke bindinger elleverandørerne har. Spørg evt. din nuværende elleverandør, hvis du er i tvivl.

Hos AURA El-handel har vi generelt ikke binding på vores elprodukter til private. Dog kan der på specielle kampagneprodukter være en binding. Vi har et opsigelsesvarsel, som er på løbende måned plus én måned.

Din nuværende elleverandør kan have opsigelsesfrister. Derfor anbefaler vi, at du opsiger din el-aftale hos din nuværende elleverandør. 

Din produktion og dit forbrug bliver opgjort ved leverandørskifte, og en eventuel overproduktion vil kun blive afregnet til 60 øre/kWh. Hvis du er på den gamle ordning og vil skifte elleverandør, anbefaler vi derfor, at du venter med at skifte leverandør, så skiftet falder sammen med din årlige forbrugsopgørelse.