FAQ til regler for solcelleejere

Find svar på nogle af de hyppigst stillede spørgsmål i forbindelse med de nye betalingsregler for solcelleejere. Bemærk, at de nævnte priser gælder for AURA Energis forsyningsområde. Bor du i et andet netområde, kan du kontakte dit netselskab, og forhører dig om priserne i dit område.

Som ejer at et solcelleanlæg finder du en række poster på din elregning, som du ikke finder på en typisk elregning: 

  • Et årligt abonnement til administration af din solcelleinstallation
  • En årlig rådighedstarif

Du betaler nettarif af den strøm, som du får leveret til din bolig lige som andre elkunder.

Du betaler afgifter og offentlige forpligtelser (PSO) ud fra en årlig opgørelse, hvor din produktion er trukket fra den strøm, som du har fået leveret fra elnettet.

Elnetselskaberne har tidligere givet solcelleejere rabat på nettariffen for at støtte op om den grønne omstilling. Energitilsynet har vurderet, at den rabat er ulovlig. Ifølge elforsyningsloven skal alle elkunder betale for de omkostninger, der er ved at bruge elnettet.
Energitilsynet mener ikke, at dette bliver overholdt, når solcelleejere får rabat.

Rådighedstariffen dækker omkostningerne til sørge for, at du har nettet til rådighed på de tidspunkter, hvor du ikke selv producerer strøm. Om vinteren producerer dit anlæg ikke meget strøm, men da har du mest brug for strøm til lys og opvarmning.
Kontakte dit netselskab, og forhør dig om priserne.

Nej, omkostningerne til at drive elnettet er faste. Elnettet er dimensioneret, så der er strøm til alle kunder på den mørkeste, koldeste time på året, hvor der bliver brugt mest strøm. Behovet er derfor uændret, om man har solceller eller ej.

Ja, men du skal stadig kun betale elafgift og PSO-afgift af den strøm, du køber fra elnettet, når den strøm du leverer til elnettet er fratrukket.

Din strøm bliver ikke gemt i el-nettet. Når du har en overskudsproduktion om sommeren, bliver den brugt at andre el-forbrugere i dit område. Den strøm du bruger om vinteren er ikke den, som dit eget solcelleanlæg har produceret.