Regler og info når du flytter

Fiber: Vejledning og info, når du flytter

Skal du flytte, kan du ringe ind og melde flytning til vores kundeservice 87 92 55 77 eller du kan gøre det via hjemmesiden - klik på Meld flytning

Er du ikke klar over om du kan få fibernet i din nye bolig, kan du tjekke adressen her: Tjek om du kan få fiber

Ligger fibernettet ude i vejen, er det relativt nemt at få etableret forbindelsen ind til boligen. Du skal dog regne med en leveringstid på op til 6 - 8 uger, og der tages også forbehold for vejrlig.

Er der allerede en fiberboks i din nye bolig kan leveringstiden være op til 4 uger, alt efterom din fiberboks skal udskiftes. Kan den blot aktiveres, kan du se frem til en leveringstid på 5-10 arbejdsdage.

 

El: Regler og info, når du flytter

Er du kunde hos AURA?

Du kan sagtens fortsætte med at være kunde hos AURA El-handel - uanset hvor i landet du flytter hen. Når du flytter adresse, fortsætter din elaftale på den nye adresse, medmindre du vælger at opsige den.

Har du en anden elleverandør?

Du skal huske at opsige el-aftalen på din gamle adresse hos din nuværende elleverandør, når du flytter. Ellers kan du risikere at komme til at betale for den nye beboers elforbrug. Som boligejer skal du, ved indflytning i din nye bolig, huske at vælge elleverandør. 

Meld flytning hos AURA El-handel

Hvornår skal jeg melde flytning?

Når du skal melde flytning, er det er vigtigt at tidsfristerne overholdes, så du undgår unødvendige opkrævninger.

Har du AURA Elhandel som elleverandør er tidsfristerne:

Fraflytning: Senest 3 arbejdsdage før selve flyttedatoen.
Tilflytning: Senest 3 arbejdsdage efter indflytning.

Overskrider du tidsfristerne, så elleverandøren først modtager flytteoplysningerne senere, kan der opstå betalingstvist mellem fra- og tilflytter, som de to parter skal håndtere uden netselskabet eller elleverandørens deltagelse. Derudover kan du risikere at blive pålagt et ekstra flyttegebyr.

Slutopgørelse ved flytning

Når du skal flytte, laver vi en slutopgørelse for din elaftale på den adresse, du fraflytter. Den sikrer, at du ikke kan opkræves for forbrug på adressen efter slutdatoen.

Gebyr for slutopgørelse ved flytning:                   kr. 81,25


Er du tilmeldt betalingsservice?

Er du tilmeldt betalingsservice, er det vigtigt, at du ikke afmelder dine aftaler fra betailingsservice, før du har modtaget din slutopgørelse fra AURA Energi. Det gælder også, hvis du har penge til gode.


Hvad er de forskellige aktørers rolle i elmarkedet?

  • Netselskab: Står for de tekniske forhold omkring din elmåler og elnettet i et givent geografisk område. De sikrer, at nettet fungerer. Sælger ikke el.
  • Elleverandør: Et selskab, der sælger el til kunder. Der er her du skal henvende dig, hvis du har spørgsmål til din elaftale.