Skal vi opsige dit nuværende internetabonnement for dig?

Vi kan opsige dit nuværende internetabonnement hos din nuværende udbyder og koordinere opsigelsen med oprettelsen af din nye aftale, så skiftet sker på samme dato. På den måde kan du minimere perioder med nedetid og dobbelt abonnementsbetaling.
Ønsker du, at vi opsiger dit nuværende internetabonnement, skal du udfylde en opsigelsesfuldmagt.

Brancheaftalen omfatter kun koordinering af skift af bredbåndsudbyder på internetabonnement med fast installationsadresse, på samme dato, på samme installationsadresse og med samme kunde hos AURA og eksisterende udbyder. Flytning til ny installationsadresse, overdragelse til anden kunde (ejerskifte) og nedtagning på anden dato end levering af nyt abonnement er således ikke omfattet af brancheaftalen.

Du kan læse mere om proceduren for skift af internetudbyder på teleindu.dk/SBBU-underside

Fuldmagt - skift af internetudbyder

Bemærk: Har du ønsket en dato, der ligger før udløbet af din binding eller opsigelsesperiode hos din nuværende udbyder, har udbyderen ret til at opkræve betaling for den resterende del af din binding eller opsigelsesperiode. Hvis du vil undgå dobbelt abonnementsbetaling, skal du i datofeltet oplyse, hvilken dato binding og opsigelsesperioden hos din nuværende udbyder udløber. Du kan finde oplysning om binding og opsigelsesperioden i abonnementsvilkårene hos din nuværende udbyder.  Der kan gå op til 2 hverdage, fra vi modtager din fuldmagt, til vi kan give besked om opsigelsen til din nuværende udbyder. Derfor bliver din opsigelsesdato regnet fra den dato, hvor din nuværende udbyder har fået fuldmagten.

Vi sender dig en bekræftelse, hvor du kan se den endelige leveringsdato.

Bemærk: Hvis du har tv-abonnement, telefoni eller tillægsydelser (fx sikkerhedspakke, cloud-lager eller mailboks) hos din nuværende udbyder – som forudsætter, at du har internet samme sted – så vil de tjenester også ophøre, når dit nuværende internetabonnement ophører.

Denne fuldmagt bortfalder automatisk efter 6 måneder.