Hvornår bliver min elmåler aflæst?

Vi modtager automatisk data fra dit netselskab. Har du en fjernaflæst måler, skal du derfor intet foretage dig.

Hvis du er én af de få, som stadig har en elmåler, der skal aflæses manuelt, vil du én gang om året modtage et aflæsningskort fra dit netselskab og blive bedt om at aflæse måleren.

Du betaler 4 aconto-regninger i løbet af året. På den ene er der udover acontobeløbet også en årsopgørelse med dit forbrug for det seneste år.