Hvorfor skal jeg årsaflæse min elmåler?

Det behøver du som udgangspunkt heller ikke længere.

Langt de fleste elmålere i Danmark er udskiftet til fjernaflæste målere. Der kan dog være ganske få elmålere, som stadig skal aflæses manuelt.

Du kan også årsaflæse din elmåler manuelt, hvis du ønsker at holde regnskab på det selv.