Forskning og udvikling

AURA Rådgivning

AURA Rådgivning er involveret i flere forskningsprojekter på energiområdet. Målet er at skaffe ny viden om energianvendelse, som kan skabe værdi for samfundet og danske virksomheder. 

Forskning gør os til en bedre partner

De forskningsprojekter, vi deltager i, er praktisk orienterede og handler om at skubbe på udviklingen, så samfundet og erhvervslivet hurtigere kan få glæde af "lige-om-hjørnet"-teknologier.

Læs mere om alle vores forsknings- og udviklingsprojekter nedenfor.

Dybe energirenoveringer af bygninger i ejer/lejer miljø

Gennemgribende energirenovering af en ejendom, hvor ejer og lejer ikke er en og samme beslutningstager, har svære vilkår. Projektet har til formål at fremme energirenoveringer af den...   Læs mere

Optimering af varmepumpedrevne dampsystemer

I projektet udvikles et koncept for etablering af højtemperaturvarmepumper med tilhørende vejledning i optimering af dampsystemer og designvejledning for projektering af nye dampsystemer...   Læs mere

Intelligent energieffektiv procesventilation

Projektet udvikler og demonstrerer nye intelligente systemløsninger til procesventilation, hvor fokus flyttes fra enkeltkomponenter/leverandører til samlede systemløsninger, udviklet på tværs af branchens aktører med tilhørende løsning af barrierer hos slutbruger, beslutningstagere og lovgivere...   Læs mere

Optimering af vakuum og overtrykssystemer

Der udvikles et koncept for optimering af vakuum- og overtrykssystemer baseret på anvendelse af nyeste teknologi indenfor komponenter og regulering baseret på en behovsdrevet tilgang...   Læs mere

Datadrevne energieksperter

Projektet vil udvikle en ny teknologi, så barriererne til at udnytte et bredt omfang af data til forbedring af energieffektiviteten i større bygninger reduceres...   Læs mere

Energioptimering af hydraulik

Projektet arbejder med at udvikle et koncept for optimering af hydrauliksystemer. Der arbejdes med de nyeste teknologier inden for komponenter, og reguleringen tager udgangspunkt i en...   Læs mere

Energinøgletal for energieffektivitet og energifleksibilitet

De energinøgletal, der anvendes i langt størstedelen af danske industrivirksomheder, er på et så overordnet niveau, at de ikke giver mulighed for at følge energiforbruget tilstrækkeligt præcist.   Læs mere

RESPOND

Mere og mere strøm kommer fra solceller og vindmøller. Det betyder, at produktion af strøm, i modsætning til tidligere, ikke altid følger forbruget. Det bliver deraf vigtigt at tilrette forbruget efter...   Læs mere

Værktøj til systemoptimering

Ved at dimensionere elmotordrevne maskinsystemer rigtigt fra start - rigtige valg og sammensætning af komponenter, kan man opnå betragtelige energibesparelsespotentialer.   Læs mere

STEAM-UP

Der er store potentialer for energieffektiviseringsmuligheder ved reduktion af damp og substitution af damp. I projektet tages der udgangspunkt i virksomhedernes behov for damp og hele   Læs mere

Kontakt os

Vores erfarne energirådgivere står klar til at hjælpe dig videre

energioptimering@aura.dk
87 92 55 85

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op