Sådan får du mere forretningsværdi ud af det lovpligtige energisyn

Af Energirådgiver Michael Olsen, AURA Rådgivning

Er du en af de danske virksomheder, der snart skal have foretaget det obligatoriske energisyn, som blev indført som lovkrav for store virksomheder i 2015?

Eller arbejder du på anden vis systematisk med at energioptimere virksomhedens energiøkonomi - eksempelvis gennem energi- eller miljøledelse?

Her får du nogle konkrete anbefalinger og gode råd til, hvordan du sikrer, at jeres virksomhed får mest muligt ud af processen med at gennemføre det lovpligtige energisyn.

Energisynet kan være et brugbart værktøj til virksomhedens grønne omstilling og langsigtede mål om CO2-neutralitet.

Siden 2015 har vi hos AURA Rådgivning samarbejdet med 32 større virksomheder, som alle har fået udarbejdet et energisyn eller på anden vis opfyldt kravet om energisyn. Her vil vi gerne dele lidt ud af vores erfaringer, så du er godt klædt på til opgaven.

Hvis det er første gang, din virksomhed skal foretage et energisyn, kan det nemlig være et stort og vanskeligt projekt at gennemføre tilfredsstillende.

 

Kontakt os helt uforpligtende på:

Tlf.: 87 92 55 88

E-mail: raadgivning@aura.dk

Adresse: Smedeskovvej 55,
8464 Galten

   

Sådan opfyldes kravet om energisyn

Der er forskellige måder, du kan opfylde kravet om energisyn. Her er de tre mest almindelige oplistet:

1. Energisyn efter standarden DS/EN 16247

Energisynet skal udføres hvert fjerde år og omfatte en detaljeret gennemgang og analyse af minimum 90% af virksomhedens totale energiforbrug. Potentielle besparelsesmuligheder skal kvalificeres, så der opnås et overblik over deres rentabilitet. Der er ikke krav om, at synliggjorte besparelsesmuligheder skal gennemføres.

Når energisynet er udført første gang, er det muligt at fordele det kommende energisyn over 4 år.

2. Certificeret energiledelse efter standarden ISO 50001

Virksomheden benytter og vedligeholder et energiledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 50001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder.

Energiledelsessystemet indebærer overordnet, at der udarbejdes en energipolitik, som udstikker den overordnede ramme og retning for virksomhedens arbejde med energi.

Derudover skal din virksomhed:

  • Kortlægge virksomhedens energiforbrug
  • Definere og prioritere mål og handlingsplaner
  • Fastlægge energinøgletal
  • Etablere energiovervågning
  • Fastlægge retningslinjer, som sikrer, at fremtidige indkøb er energirigtige, og at fremtidige projekteringer er energivenlige
  • Etablere en proces til opfølgning og evaluering af aktiviteterne på energiområdet.

3. Certificeret miljøledelse efter standarden ISO 14001

Virksomheden benytter og vedligeholder et miljøledelsessystem, der er certificeret i overensstemmelse med ISO 14001 eller tilsvarende relevante europæiske eller internationale standarder. Miljøledelsessystemet skal suppleres med en energigennemgang, der som minimum svarer til den i energiledelsessystemet ISO 50001.

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op