Energioptimering af trykluftsystemer

13. november 2018

Af Energirådgiver Michael Olsen, AURA Rådgivning

Bortset fra belysning er energioptimering af trykluft en af de nemmeste måder at opnå hurtige kontante besparelser på virksomhedens elregning.

Det er dog vigtigt, at datagrundlaget er i orden, inden du går i gang, for at sikre det højest mulige udbytte. Vores erfaring er, at tiden, der bruges på behovsafdækning og dataindsamling, er særdeles værdifulde input til energioptimeringsarbejdet – også andre steder i virksomheden.

Trykluft anvendes til mange forskellige processer i en virksomhed, men det kan også være en energikrævende - og dermed økonomisk dyr - delkomponent i et produktionsanlæg. I trykluftanlæg er det typisk kun ca. 10% af elforbruget, der tilføres en trykluftkompressor, som nyttiggøres i form af mekanisk arbejde ved forbrugsstederne.

Undersøgelser viser, at besparelsespotentialet i energiforbruget til en virksomheds trykluftanlæg typisk ligger i intervallet 10-30%, og det giver derfor god mening at gennemføre en nærmere analyse af trykluftsystemet for at synliggøre besparelsesmulighederne – især fordi tilbagebetalingstiden på mange tiltag vil være mindre end 3 år. Med andre ord kan der altså være store penge at spare med relativt enkle indsatser.

Få overblik over mulighederne for energioptimering i din virksomhed

Start med at afdække virksomhedens behov

Ved optimering af eksisterende trykluftsystemer er det nødvendigt at gennemføre en grundig behovsanalyse.

Behovsanalysen kan skitseres ud fra denne model:

Hent behovsmodel som pdf

Behovsanalysen synliggør mulige besparelsespotentialer og udføres i praksis ved først at kortlægge:

  • Hvor trykluften anvendes (slutbrugere)
  • Til hvad den anvendes (proces)
  • Til hvilken kvalitet den faktuelt leveres eller burde leveres (renhed, vandindhold osv.)

Herefter undersøges det, om udstyret ved visse kritiske slutbrugere samt hele distributionsnettet er korrekt designet/dimensioneret. Endelig ses der grundigt på genereringen af trykluft (kompressorer, køletørrere, styring m.v.)

Kortlægningen og behovsanalysen giver det nødvendige overblik til at vurdere, hvor det kan være relevant at montere udstyr til måling af effekt, flow og tryk. Måleudstyret anbefales monteret i en periode på 1 til 2 uger, hvorefter de målte data analyseres.

Dataanalyse: Identificering af besparelsespotentialer

Dataanalyse er en disciplin i sig selv, men vi anbefaler at gribe opgaven an således:

Data fra målingerne, som bør være med 1s.-opløsning eller mindre, behandles i et databehandlingsprogram, som giver mulighed for at sammenkøre de forskellige data som eksempelvis kan være i form af effektoptag på hver af virksomhedens kompressorer, trykluftflow og trykniveau på udvalgte steder i distributionsnettet.

Dette vil bl.a. kunne synliggøre besparelsesmuligheder som:

  • Sænkning af produktionstryk
  • Reduktion af trykluftlækager
  • Ændring af kompressorstyring
  • Opdeling i flere trykluftnet
  • Anvendelse af decentrale beholdere
  • Energieffektivt nyanlæg, herunder kompressorer og tryklufttørrere

Besparelserne kan herefter oplistes og prioriteres efter, hvilke indsatser der har størst værdi.

Behovsanalysen kan i vid udstrækning laves af jeres eget tekniske personale, men for at målingerne bliver præcise, kræver det avanceret måleudstyr. Her kan det være nødvendigt at alliere sig med en ekstern leverandør, da måleudstyret er forholdsvist dyrt i indkøb.

Bonusinfo: Ud over en optimering af selve trykluftsystemet ligger der typisk også et stort besparelsespotentiale ved eksempelvis at erstatte trykluft med direkte el-drev eller anvende højtryksblæsere i stedet for trykluft m.v.

Har I brug for et kontrolleret overblik over jeres energiforbrug? 

Vi håber du blev lidt klogere – skal vi hjælpe dig videre?

Vi håber, at denne korte gennemgang giver dig nyttige input til dit videre arbejde med at optimere din virksomheds energiøkonomi.

Hvis du vil have hjælp til at føre nye tanker og ideer ud i livet eller måske kunne tænke dig at få kvalificeret rådgivning til en konkret problemstilling, så vil vi rigtig gerne hjælpe dig.

Hent prinvenlig version: Energioptimering af trykluftsystemer

Om AURA Rådgivning

AURA Rådgivning tilbyder gennem faglig rådgivning og sparring at hjælpe den energiansvarlige til enkelt og effektivt at optimere virksomhedens energiøkonomi. AURA Rådgivning har 11 energirådgivere og er fysisk placeret i Viby nær Aarhus. Ud over vores rådgivnings- og konsulentydelser deltager vi i en lang række forsknings- og udviklingsprojekter for at besidde den nyeste viden og knowhow på energiområdet.

Vi samarbejder i dag med større erhvervskunder inden for industri, handels- og servicefagene samt større bygningsejere herunder boligforeninger og kommuner.

Kontakt os helt uforpligtende på:
Michael Olsen
Energirådgiver, AURA Rådgivning
Tlf. 87 92 54 76
mail: mo@aura.dk

AURA Rådgivning
Tlf. 87 92 55 88
mail: raadgivning@aura.dk

Kontakt os helt uforpligtende på:

Tlf.: 87 92 55 88

E-mail: raadgivning@aura.dk

Adresse: Smedeskovvej 55,
8464 Galten

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op