Miljøledelse - en bæredygtig håndtering af ressourcerne

Ved hjælp af miljøledelse kan virksomheden systematisere indsatsen på miljøområdet i tæt samarbejde med medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere.

En kortlægning af nøgleområder munder ud i initiativer, der bl.a. kan reducere omkostningerne ved indkøb af energi og råvarer og mindske risikoen for fremtidige miljøproblemer.

Miljøledelse bygger på ISO 14001-standarden, der følger de samme principper som ISO 9001-kvalitetsstyring. Begge dele kan derfor let integreres i virksomhedens overordnede ledelses- og forretningsstrategi.

Sådan gennemføres miljøledelse

Virksomhedens krav til miljøledelse fastlægges ud fra relevante love og bestemmelser på området og i forhold til eksisterende forretningsmæssige og strategiske målsætninger i virksomheden.

Konkrete projekter kan f.eks. være:

  • Udvikling af handlingsplan til at opbygge/styrke en markant miljømæssig profil
  • Fastlægning af retningslinjer for indkøb og produktion og for større ressourcebevidsthed

Miljøledelse strukturerer din indsats for miljøet

Med miljøledelse får virksomheden praktiske redskaber og viden til at etablere en langsigtet indsats på miljøområdet. Gevinsten er bl.a.:

  • At miljøindsatsen kan dokumenteres både intern og eksternt
  • At virksomheden arbejder med systematiske metoder til forebyggelse og løsning af miljømæssige problemer
  • At omkostningerne ved indkøb af råvarer og energi minimeres

Miljøledelse er ikke kun et spørgsmål om at overholde lovgivningen. Ved at fokusere din miljøindsats, forbedrer du virksomhedens miljø- og klimaindsats, handler miljømæssigt, etisk og socialt fornuftigt og skaber et godt omdømme.

Nanna Ravnsborg

Vil du vide mere?

Nanna Ravnsborg

Afdelingschef

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*