Energisyn for store virksomheder

EU's energieffektivitetsdirektiv fra oktober 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år. Direktivet trådte i kraft i december 2015. Hvis din virksomhed kategoriseres som stor, kan det derfor være tid til at udføre et nyt energisyn.

Hvad er et energisyn?

Et energisyn er en gennemgang af virksomhedens energiforbrug til bygninger, procesanlæg og transport, som kan danne grundlag for at optimere jeres energiøkonomi. Udover at opfylde lovgivningen giver et energisyn derfor: 

  • Overblik over virksomhedens samlede energiforhold
  • Synliggørelse af mulige energibesparende tiltag
  • Viden om uhensigtsmæssige energiforhold fx forældet teknologi

Læs mere om energisyn på Energistyrelsens hjemmeside

 

Hvem skal have udført et energisyn? 

Din virksomhed kategoriseres som stor, hvis den globalt har mere end 250 ansatte, har en omsætning på mere end 370 mio. kr. eller en balance på mere end 320 mio. kr. Hvis virksomheden samtidig har et årligt energiforbrug på mere end 1.000.000 kWh i Danmark , er I omfattet af kravet om energisyn.

Sådan opfyldes kravet om energisyn

Der er forskellige muligheder for at opfylde kravet om energisyn. Her er de tre mest gængse metoder:

  • Gennemføre et energisyn efter standarden DS/EN 1647
  • Implementere certificeret energiledelse efter standarden ISO 50001
  • Implementere certificeret miljøledelse efter standarden ISO 14001 – med særlige krav vedrørende energi

Se vores diagram og få svar på, om din virksomhed skal gennemføre energisyn

Hvad kræver et energisyn af virksomheden?

For at komme i gang kræver det, at der afsættes tid til et møde med en energisynskonsulent, hvor det efterfølgende forløb afklares. Det anbefales, at nøglemedarbejdere med specialviden om energi deltager.

Hvad koster et energisyn?

Der er ikke en fast pris på et energisyn. Det afhænger blandt andet af virksomhedens art, kompleksitet og størrelse.

Michael Olsen

Vil du vide mere?

Michael Olsen

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*