Energisyn i store virksomheder

Det lovpligtige energisyn er en gennemgang af virksomhedens energiforbrug til bygninger, procesanlæg og transport, som danner grundlag for at optimere jeres energiøkonomi og CO2-udslip. Vi tilpasser altid energisynet til den enkelte virksomheds behov. 

Med et energisyn får I:

  • Et overblik over jeres energioptimeringsmuligheder
  • Et sparekatalog med prioriterede indsatser inklusiv tilbagebetalingstider
  • Et tæt samarbejde med en rådgiver, der har branchekendskab og flere års erfaring med at gennemføre energisyn.
  • Sikkerhed for, at I overholder loven. Vi indsender energisynsrapport til Energistyrelsen.  

EU's energieffektivitetsdirektiv fra 2012 stiller krav om, at store virksomheder skal foretage et energisyn hvert fjerde år. Direktivet trådte i kraft i december 2015.

Hvis din virksomhed kategoriseres som stor, kan det derfor være tid til at udføre et nyt energisyn.

Hvem skal have udført et energisyn? 

Virksomheden kategoriseres som stor, hvis den globalt har mindst 250 ansatte opgjort som fuldtidsstillinger eller en årlig omsætning på over 50 mio. euro og en årlig balance på over 43 mio. euro opgjort efter aflagt årsregnskab.

Hvis din virksomhed har et samlet energiforbrug på mindre end 1.000.000 kWh pr. år, kan du dog nøjes med at udføre et forenklet energisyn.

Tjek diagrammmet, om jeres virksomhed skal have udført det lovpligtige energisyn

Sådan opfyldes kravet om energisyn

Der er forskellige muligheder for at opfylde kravet om energisyn. Her er de tre mest gængse metoder:

  • Gennemføre et energisyn efter standarden DS/EN 16247
  • Implementere certificeret energiledelse efter standarden ISO 50001
  • Implementere certificeret miljøledelse efter standarden ISO 14001 – med særlige krav vedrørende energi

Hvad kræver et energisyn af virksomheden?

For at komme i gang kræves det, at der afsættes tid til et møde med en energisynskonsulent, hvor det efterfølgende forløb afklares. Det anbefales, at nøglemedarbejdere med specialviden om energi deltager.

AURAs energisyn består af fem faser

Vores procesmodel sikrer, at I overholder alle gældende lovkrav og får mest mulig værdi ud af energisynet efterfølgende.

Med energisynet får I et brugbart værktøj indeholdende jeres muligheder for energieffektivisering, en liste over prioriterede indsatser med tilbagebetalingstider og en energisynsrapport til Energistyrelsen.

Læs mere om, hvordan du får mest mulig værdi ud af det lovpligtige energisyn

Hvad koster et energisyn?

Der er ikke en fast pris på et energisyn. Det afhænger blandt andet af virksomhedens art, kompleksitet og størrelse.

Såfremt I opfylder kravet og skal have gennemført et energisyn, så kontakt os endelig for en uforpligtende snak.

Læs mere om energisyn på Energistyrelsens hjemmeside

Michael Olsen

Vil du vide mere?

Michael Olsen

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*