Energiledelse reducerer energiforbruget

Energiledelse handler om at sætte en proces i gang i samarbejde med virksomhedens medarbejdere.

Målet er at udpege og kortlægge de mest oplagte muligheder for energibesparelser og iværksætte praktiske aktiviteter, som kan begrænse energiforbruget. Energiledelse bygger på ISO 50001 standarden.

Sådan gennemføres energiledelse

I første omgang udarbejdes en energipolitik i samarbejde med virksomhedens ledelse. Energipolitikken udstikker den overordnede ramme og retning for virksomhedens arbejde med energi. Det indebærer typisk følgende delopgaver:

  • Kortlægning af virksomhedens energiforbrug
  • Definering og prioritering af mål og handlingsplaner
  • Fastlægning af energinøgletal
  • Etablering af energiovervågning
  • Fastlægning af retningslinjer, som sikrer, at fremtidige indkøb er energirigtige - og at fremtidige projekteringer er energivenlige
  • Etablering af en proces til opfølgning og evaluering af aktiviteterne på energiområdet

Energiledelse giver konkrete besparelser

Effektiviseringspotentialet udgør erfaringsmæssigt ca. 15 % af det samlede energiforbrug. Medregnes sidegevinster fra forbedret produktivitet og kvalitet, arbejdsmiljø m.v. er gevinsten langt højere.

Indsatsen giver positive resultater på mange niveauer:

  • Medarbejderne - den vigtigste kilde til effektiviseringer - får en opdateret uddannelse
  • Energibevidst indkøb og projektering sikrer øget effektivitet
  • Energi bliver gjort til et ledelsesansvar

Claus Götke

Vil du vide mere?

Claus Götke

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*