Energisyn og ledelsessystemer

En målrettet ledelsesindsats nedbringer erfaringsmæssigt det samlede energiforbrug med ca. 15%. Ud over de konkrete besparelser på energi og økonomi, er der positive sidegevinster som forbedret arbejdsmiljø og øget produktivitet.

Hos AURA Rådgivning arbejder vi både med det lovpligtige energisyn og med at udvikle og implementere ledelsessystemer inden for energi og miljø.

Energisyn i store virksomheder

Vil I optimere virksomhedens energiøkonomi? Få kontakt til en energisynskonsulent fra AURA - Vi er blandt landets førende og mest erfarne inden for gennemførelse af det lovpligtige energisyn »   Læs mere

Energiledelse reducerer energiforbruget

Energiledelse handler om at sætte en proces i gang i samarbejde med virksomhedens medarbejdere. Målet er at udpege og kortlægge de mest oplagte muligheder for energibesparelser og...   Læs mere

Miljøledelse - en bæredygtig håndtering af ressourcerne

Ved hjælp af miljøledelse kan virksomheden systematisere sin indsats på miljøområdet i tæt samarbejde med medarbejdere, underleverandører og samarbejdspartnere.   Læs mere

Kontakt os

- så hjælper vi din virksomhed med energieffektive løsninger

Læs hvordan vi har hjulpet andre virksomheder

”Pepsi ændrer adfærd og skærer 20 % af elforbruget”

PepsiCo i København ønskede at spare på strømmen og hyrede AURA Rådgivning til at sætte gang i en intern adfærdskampagne.

Udfordring: Hos PepsiCo ville man gerne nedbringe elforbruget og yde en indsats for miljøet. Man var bare i tvivl om, hvad der skabte det store elforbrug, og hvordan man skulle få medarbejderne involveret i kampagnen.

Læs mere

Løsning: PepsiCo fik tilknyttet en energikonsulent fra AURA Rådgivning, som hjalp med at finde besparelserne og motivere medarbejderne til at bakke op om kampagnen. Én ting var at huske og slukke for lys og skærme. Energiforbruget blev aflæst hver dag, så man kunne synliggøre besparelserne og motivere medarbejderne til at fastholde de nye vaner.

Ved hjælp af et Sparometer fandt konsulenten en tv-modtagerboks, der ikke udrettede andet end at bruge strøm. Sparometret afslørede også tre store sodavandskølere, som helt unødvendigt kørte i døgndrift. Derudover valgte PepsiCo at skifte belysningen fra halogen til LED.

Resultat: På 8 uger nedbragte PepsiCo elforbruget med hele 20 %. Et meget tilfredsstillende resultat sat op mod målsætningen på 15 %

”Med AURA Rådgivning på sidelinjen gik etableringen af solceller helt smertefrit”

Skanderborg Kommune forstod værdien af at have en god rådgiver med i processen, da de skulle vælge leverandør og have installeret et solcelleanlæg på en skole. 

Udfordring: Skanderborg Kommune besluttede at dække en stor del af Stilling Skoles strømforbrug ved hjælp af et solcelleanlæg. For at sikre et vellykket projekt ønskede kommunen en sparingspartner med den nødvendige viden og kompetence.  

Læs mere

Løsning: AURA Rådgivning hjalp kommunen med at finde ud af hvilke barrierer, der kunne være i forhold til etableringen af anlægget. Man fandt f.eks. ud af, at det kun var hallens tag, der var stærkt nok til at bære det, og at man max kunne operere med en hældning på 10 grader pga. den mulige tyngde fra sne. Ud fra de forudsætninger indhentede man tilbud, og her rådgav AURA Rådgivning om, hvilket tilbud der var det bedste valg for skolen. Der blev desuden foretaget fagtilsyn med den valgte entreprenør for at sikre, at alt blev som aftalt.  

”Aura Rådgivning fungerede som en mellemmand, der sikrede, at vi tog de rigtige beslutninger, og projektet var næppe forløbet så smertefrit, hvis ikke vi havde haft dem med på sidelinjen”, siger Bjarne Rasmussen fra Skanderborg Kommune.  

Resultat: Projektet på Stilling Skole har været et vellykket pilotprojekt, der har banet vejen for en anbefaling om etablering af flere solcelleanlæg.

”Asfaltfabrikken Arkil udleder nu 108 tons mindre CO₂”

Asfaltfabrikken Arkil sagde ja tak til et tilbud om energirådgivning fra AURA Rådgivning. Det skulle vise sig at være en rigtig god beslutning.  

Udfordring: Arkil-koncernen er miljøcertificeret, og det betyder, at virksomhedens fabrikker er forpligtede til hele tiden at opstille nye mål om forbedring på energiområdet. Opgaven var derfor at finde nye energibesparelser. 

Læs mere

 

AURA Rådgivning fokuserede hurtigt på asfaltfabrikkens tørretromler, hvor sand og grus tørres og opvarmes til omkring 160° ved hjælp af en gasbrænder. Målinger viste, at ventilationssystemet, der fjerner op mod 100.000 kubikmeter fugtig luft pr. time, kunne optimeres.

Løsning: I stedet for den eksisterende spjældregulering foreslog AURA Rådgivning en ny frekvensstyret løsning, der gør det muligt at justere ventilatorens omdrejninger i forhold til den luftmængde, der suges ud.

Resultat: Arkil har installeret den nye løsning og det årlige gasforbrug til asfaltproduktion er i dag reduceret med 8 %, hvilket svarer til 108 tons mindre CO2-udslip. Holder besparelsesprocenten sig på det nuværende niveau, vil investeringen i frekvensstyringen allerede være tilbagebetalt på et halvt år.