Tilskud til energibesparelser

Den 1. oktober 2020 træder den nye ordning om energitilskud fra Energistyrelsen i kraft. Har din virksomed store eller mindre projekter, der giver besparelser i energiforbruget, kan vi hjælpe dig med at søge om tilskud.

Ny tilskudsordning til erhvervslivet

Formålet med tilskudsordningen er at sænke energiforbruget i Danmark, og erhvervstilskuddet er et led i målet om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70 % i 2030. Der er afsat 200 mio. kr. i 2020 og samlet set ca. 3,5 mia. kr. frem mod 2030.

Den nye tilskudsordning erstatter den tidligere energispareindsats, hvor energiselskaberne udstedte tilskud til energibesparelser. Fremadrettet er det Energistyrelsen, der udsteder tilskud direkte til virksomheden på basis af en ansøgning fra virksomheden.

Energistyrelsen har netop afsluttet første ansøgningsrunde, som var åben fra d. 1. - 15. oktober 2020, men der vil løbende blive offfentliggjort nye ansøgningsrunder.

Hvem kan søge om erhvervstilskud?    

Erhvervstilskuddet til energieffektiviseringer kan søges af privatejede produktions-, handels-, og servicevirksomheder. Offentlige virksomheder kan ikke søge om støtte. Der gives tilskud til projekter, der reducerer det endelige energiforbrug i Danmark. 

Du kan fx søge om tilskud til:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Udskiftning af belysning med LED
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg

Tilskuddet dækker op til 50% af omkostningerne i et projekt. Det er vigtigt at ansøge om tilskud, før projektet sættes igang.

Alle ansøgere i puljen konkurrerer om at opnå tilskud. Jo lavere tilskud, du ansøger om, jo større er sandsynligheden for at få det. 

Har du brug for hjælp? Så tøv endelig ikke med at tage fat i os på 87 92 55 88.

Vi kan rådgive om og hjælpe dig med beregning af besparelsespotentiale, ansøgning om tilskud samt dokumentation.

Michael Olsen
Michael Olsen
Seniorrådgiver
87 92 54 76
Ekspertiseområder
Energisyn // Energioptimering // Energimærkning

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op