Tilskud til energibesparelser

Har du store eller mindre renoveringsprojekter, der giver besparelser i dit energiforbrug, kan du søge energitilskud. Du behøver ikke være kunde hos AURA Rådgivning for at søge.

Vi giver dig et uforpligtigende tilbud, og i mange tilfælde kan vores energirådgivere med få oplysninger give et overslag på besparelsespotentialet og tilskuddets størrelse.

AURA Rådgivning har mere end 25 års erfaring og en stor ekspertise med energieffektivisering, regler og lovstof. Vi beregner og kvalitetssikrer alle sager. Det er din garanti, og vi gør det nemt for dig at komme i gang, så du kan koncentrere dig om at opnå størst mulig gevinst på virksomhedens bundlinje.

Energispareprojekter har mange fordele. Ud over at bidrage til en bedre økonomisk bundlinje, hjælper de ofte til et bedre indeklima og arbejdsmiljø, færre sygedage samt til opnåelse af FN’s Verdensmål.

 


OBS !

Vidste du, at virksomheder mister mulighed for tilskud, hvis de energirenoverer uden først at have en aftale med et energiselskab?

Du skal søge tilskud på forhånd, inden du igangsætter arbejdet. 

Energistyrelsens nuværende ordning ophører den 31. december 2020, og der kommer nye retningslinjer.

Læs mere om Energispareordningen og tilskud til energioptimering.

 


Alle virksomheder har et energisparepotentiale – skal vi hjælpe med at finde jeres?

Vi finder energipotentialer ved at gennemgå processer og bygninger i samarbejde med jer. Efterfølgende opstiller vi de mest værdiskabende projekter i en prioriteret rækkefølge.

Vi giver tilskud til projekter, der lever op til Energispareordningens retningslinjer f.eks.:

  • Ventilation og varmegenvindingsanlæg
  • Overskudsvarme
  • Køle-/trykluft-/vakuum- og hydraulikanlæg
  • Inddampning/destillation
  • LED-belysning
  • Teknisk isolering
  • Optimering og effektivisering af processer

Kontakt os og få et tilbud på dit projekt, inden du indgår en aftale om udførelse.

Michael Olsen
Michael Olsen
Seniorrådgiver
87 92 54 76
Ekspertiseområder
Energisyn // Energioptimering // Energimærkning

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*