AURA Energiovervågning

Har I brug for et kontrolleret overblik over jeres virksomheds energiforbrug? Omkostningerne til energi udgør i dag en stor andel af de fleste virksomheders driftsbudget.

Med energiovervågning er det nemt at holde øje med virksomhedens forbrug. Energiovervågning er et godt redskab, når energiforbruget skal trimmes og energimålsætningerne nås - til gavn for både miljø og økonomi.

Både virksomheder, boligselskaber og offentlige institutioner kan have glæde af energiovervågning.

Med energiovervågning fra AURA Rådgivning opnår du:

  • Overblik over energiforbruget
  • Forbedret CO2 regnskab
  • Optimeret energiøkonomi
  • Styrket bundlinje og øget konkurrenceevne

Sådan bruger du Omega Energiovervågning

Omega giver, ud over dets brugervenlige præsentation af energidata, mulighed for at opsætte baselines, adviseringer, automatiske rapportudsendelser og er i særdeleshed velegnet til benchmarking.

Som webbruger har du mulighed for at tilgå jeres energidata via mobil, tablet og pc.

Med Omega har du mulighed for at skabe en virkelighedsnær datastruktur tilpasset din organisation. Det kan bl.a. være defineret på en eller flere af følgende måder:

  • En fri hierarkisk opdeling af organisatoriske enheder, fx ejendomme, bygninger og rum
  • Målergrupper der giver komplet valgfrihed i forhold til konsolidering af målere. Fx hovedmålere, bimålere og kontrolmålere
  • Virtuelle foldere, målere og skyggemålere er alt sammen redskaber, der gør det nemt at fordele forbrug til andre organisatoriske enheder, uden at miste overblikket
  • Beregningsmålere der gør det nemt at opstille nøgletalsberegninger, afkølingsberegninger og komplekse fordelingsforhold

Jacob Fischer

Kontakt

Jacob Fischer

Energirådgiver

AURA og Omega

AURA Rådgivning er partner i Omega og udbyder Omega som et webbaseret energiovervågningssystem.

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*