Energimærkning af store bygninger og ejendomme

Det er lovpligtigt at energimærke bygninger. Formålet er at synliggøre energiforbruget og de muligheder, der er for at spare energi i bygningen. Det er Energistyrelsen, som administrerer ordningen, og der er krav om energimærkning ved:

 • Salg eller udleje
 • Nybyggeri
 • Offentlige bygninger over 250 m²
 • Bygninger over 600 m², som er tilgængelige for offentligheden

Bygningsejeren har ansvaret for energimærkningen, og et energimærke er gyldigt i 10 år.

Læs mere om reglerne for energimærkning på www.sparenergi.dk

AURA Rådgivning har i mere end 15 år arbejdet med energimærkning af bygninger. Vores konsulenter gennemgår bygningen og vurderer bygningens energitilstand, samt indplacerer den på en skala fra A til G. Energimærkningsrapporten indeholder desuden en beskrivelse af bygningens energitekniske konstruktioner og installationer samt muligheder for at spare på energien.

AURA Rådgivning tilbyder også energimærkning uden bygningsgennemgang af privatboliger

Med en energimærkningsrapport fra AURA Rådgivning får du et godt redskab til at få styr på bygningens energiforbrug og forslag til, hvordan der kan spares på energiforbruget.

AURA Rådgivning tilbyder energimærkning af

  

 • Erhvervsejendomme
 • Offentlige bygninger
 • Nybyggeri
 • Boligforeninger
 • Andelsforeninger
 • Ejerforeninger
 • Udlejningsejendomme

Ja tak, jeg vil gerne kontaktes vedr. energimærkning til erhverv:

Vælg, om du vil bestille Energimærke og/eller har spørgsmål
Knud Jensen

Vil du vide mere?

Knud Jensen

Seniorrådgiver