Energioptimering af  virksomheden

AURA Rådgivning tilbyder at finde og gennemføre energiforbedringer i jeres virksomhed.

I tæt samarbejde med virksomhedens ledelse fokuserer vi på den overordnede energistrategi og på de konkrete tekniske og produktionsmæssige vilkår.

Resultatet er en forbedret effektivitet og en klar klimaprofil.

Få overblik over mulighederne for energioptimering i din virksomhed

Med udgangspunkt i dialogen med dig om energiforholdene i din virksomhed og en energiscreening udarbejder vi et beslutningsgrundlag, som du kan anvende til at træffe beslutninger om optimering af virksomhedens energiforbrug.

Vi tager udgangspunkt i både processer og virksomheden som helhed afhængig af dine ønsker.

Sådan arbejder vi med energioptimering

Vi begynder typisk med:

 • En forundersøgelse, hvor vi analyserer, hvor der er mulighed for at forbedre energiforbruget i virksomheden.
 • Vi skitserer rentable løsningsforslag og afstemmer forventningerne til indsatsen
 • Fælles prioritering af rentable løsningsforslag og realisering af udvalgte forbedringer
 • Måling og dokumentation af resultat
 • Projektafslutning og evaluering af både proces og resultat

Få en forbedret energiøkonomi

Et samarbejde med os om energioptimering giver et solidt beslutningsgrundlag for, hvor det kan betale sig at optimere virksomhedens energiforbrug. Realisering af energipotentialerne vil mindske virksomhedens spild og reducere de løbende omkostninger til energi. Med andre ord får virksomheden en klart forbedret energiøkonomi. Derudover vil projektet typisk medføre nogle attraktive sidegevinster som fx:

 • Overblik over virksomhedens energiforbrug
 • Mindre udgifter til energi
 • Bedre energiøkonomi
 • Mere effektiv produktion
 • Mindre udgifter til vedligehold
 • Bedre arbejdsmiljø
 • Større engagement blandt medarbejderne

Kontakt os

Vores erfarne energirådgivere står klar til at hjælpe dig videre

energioptimering@aura.dk
87 92 55 85

Lad vores erfarne rådgivere ringe dig op