Værktøj til systemoptimering

Ved at dimensionere elmotordrevne maskinsystemer rigtigt fra start -  rigtige valg og sammensætning af komponenter, kan man opnå betragtelige energibesparelsespotentialer. Potentialet vedligeholdes ved siden hen at være omhyggelig med driften.

I Den store Blå om systemoptimering er det samlede potentiale opgjort til 1.200 GWh svarende til 19 % af det nuværende elforbrug til motordrevne maskinsystemer i industrien eller 15 % af industriens nuværende elforbrug.

Projektet er en videreudvikling af tidligere projekter.

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet af Elforsk og udføres i samarbejde med

  • Teknologisk Institut
  • AURA Rådgivning A/S
  • Danfoss Power Electronics A/S
  • ABB A/S
  • Shell Raffinaderiet, Fredericia

Find alle projektoplysninger på energiforskning.dk

Søg på projektnummer 348-011

Michael Olsen

Vil du vide mere?

Michael Olsen

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*