Energinøgletal for energieffektivitet og energifleksibilitet

De energinøgletal, der anvendes i langt størstedelen af danske industrivirksomheder, er på et så overordnet niveau, at de ikke giver mulighed for at følge energiforbruget tilstrækkeligt præcist.

Desuden korrigeres energinøgletallene ofte ikke for ændringer i procesparametre som fx produktionsmængde eller produktionssammensætning.

Formålet med projektet er at udvikle nøgletal til udvalgte brancher inden for industrisegmentet, og udbrede kendskabet til dannelse og brug af nøgletallene. Derudover udvikles nøgletal, hvor energifleksibiliteten indgår, således virksomhederne i deres planlægning har mulighed for at styre produktionen efter hvornår strømmen er billig.

Læs også artiklen: Produktionsvirksomheder navigerer efter upræcise energinøgletal

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet af Elforsk og udføres i samarbejde med:

  • Teknologisk Institut
  • AURA Energi A/S
  • YourEnergy ApS
  • Hilton Foods Danmark A/S
  • Primo Danmark A/S
  • RC Plast A/S
  • Leo Pharma A/SNanna Ravnsborg

Vil du vide mere?

Nanna Ravnsborg

Afdelingschef

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*