Behovsbaseret boligventilation

I forskningsprojektet ”Behovsbaseret boligventilation med fugtstyring” har beboere i Brabrand Boligforening testet en ny type ventilationssystem.

Ventilationssystemet er demonstreret i 8 lejligheder i et etagebyggeri i Harlev i næsten et år, med positive resultater. Energibesparelsen er beregnet til ca. 30 kWh/m2 gulvareal og den simple tilbagebetalingstid til ca. 4 år. Beboerne er tilfredse med løsningen og systemløsningen kører videre efter projektets afslutning.

Energi- og varmebesparende ventilation

I etageejendomme med centralsug er der ofte problemer med træk og unødigt varmeudslip, fordi ventilationen kører, selv om luften ikke trænger til at blive udskiftet.

Forskningsprojektet viser, at den nye type ventilationssystem er energibesparende, fordi det er behovsstyret og dermed kun kører, når der er behov for udluftning. Udover et bedre indeklima med det nye ventilationssystem, oplevede beboerne især mindre træk fra deres vinduer.

Intelligent emhætte

En del af projektet bestod i at udvikle en helt ny type emhætte. Emhætten har en ventil monteret, som registrerer temperatur og fugt, og som åbner og lukker efter behov, og dermed regulerer suget.

Efter de positive erfaringer fra Brabrand Boligforening, er emhætten sat i produktion af Thermex, en af projektdeltagerne. Boligforeninger og andre ejendomme med centralsug, kan dermed også få glæde af de positive erfaring fra projektet.

Læs mere om projektet på www.energiforskning.dk

Samarbejdspartnere

”Behovsbaseret boligventilation med fugtstyring” er en del af Energistyrelens Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program.

Projektet blev desuden udført i samarbejde med

  • Teknologisk Institut
  • AURA Rådgivning
  • Øland, Danklima
  • Dominus, Thermex
  • Brabrand Boligforening
Claus Götke

Vil du vide mere?

Claus Götke

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*