Automatisk datagenkendelse og informationsfeedback til SMV

Projektet ”Automatisk datagenkendelse og informationsfeedback til SMV” arbejder med udvikling af algoritmer, som automatisk analyserer timeaflæste elforbrugsmålere og samkører disse data med relevante dataregistre (BBR, DMI m.m.).

Gennem benchmarking afdækkes væsentlige forbrugsafvigelser, hvilket danner grundlag for automatisk og direkte informationsfeedback til slutbrugeren eller dennes servicepartner for tekniske installationer.

Samarbejdspartnere

Projektet er støttet af Elforsk og udføres i samarbejde med

  • Viegand Maagøe A/S
  • DONG Energy
  • Aura Rådgivning A/S
  • Københavns Kommune
  • Aarhus Kommune

Find alle projektoplysninger på energiforskning.dk

Søg på projektnummer 349-023

Lisbet Stryhn Rasmussen

Spørg Lisbet

Lisbet Stryhn Rasmussen

Seniorrådgiver

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*