Forskning og udvikling

AURA Rådgivning

AURA Rådgivning er involveret i flere forskningsprojekter på energiområdet. Målet er at skaffe ny viden om energianvendelse, som kan skabe værdi for samfundet og danske virksomheder. 

Forskning gør os til en bedre partner

De forskningsprojekter, vi deltager i, er praktisk orienterede og handler om at skubbe på udviklingen, så samfundet og erhvervslivet hurtigere kan få glæde af "lige-om-hjørnet"-teknologier.

Læs mere om alle vores forsknings- og udviklingsprojekter nedenfor.

Energirenovering af parcelhuse

Et væsentligt fokus i regeringens energistrategi er at energieffektivisere eksisterende boliger. Dette projekt fokuserer på boliger, der ligger i områder med lave boligpriser og indkomster.   Læs mere

UseITsmartly

For unge er brugen af IT en vigtig del af deres hverdagsliv, men for langt de fleste gælder, at de ikke har et miljøbevidst forhold til brugen af IT. Under projektet indsamles og...   Læs mere

Kompakt luftvarmesystem med varmepumpe

Kompakt luftvarmesystem med varmepumpe er et projekt, hvor vi arbejder med at udvikle et kompaktsystem til ventilation, opvarmning og brugsvandforsyning med varmepumpe.   Læs mere

Energieffektiv mælkekøling med intelligent styring

Energieffektiv mælkekøling med intelligent styring. Formålet med projektet er at udvikle et intelligent styresystem, der kan minimere energiforbruget ved automatiske malkesystemer (AMS),...   Læs mere

Non-Energi Benefits 2

Non Energi Benefits 2 er et projektet der arbejder med at værdisætte sidegevinster ved energispareprojekter. Eksempelvis i form af bedre komfort, øget produktivitet eller bedre kvalitet,...   Læs mere

Energieffektiv helhedsløsning til sikker laboratorieventilation

Et stinkskab bruger typisk ligeså meget energi som et parcelhus. Nye målinger viser, at varme- og elforbruget i laboratorier med stinkskabe kan reduceres med hhv. 30 og 50 %.   Læs mere

Smart Grid i forklædning

Projektet vil undersøge, hvordan udvalgte Smart Grid ready-apparater i husholdningen kan skubbe til privatforbrugerens opfattelse af energiforbrug og dermed deres adfærd.   Læs mere

Anvendelse af energieffektive lejeløsninger i industrien

I projektet undersøges fordelene ved at anvende keramiske lejer i roterende udstyr i relation til industrien. Desuden er der udviklet et værktøj til beregning af eventuelle energibesparelser.   Læs mere

Vil du vide mere?

Nanna Ravnsborg

Afdelingschef

Kan vi hjælpe dig?

Vælg, hvad du gerne vil ringes op omkring*